جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

کلیپ مذهبی

 • سخنرانی مذهبی

  علامه جعفری و کرامت امام علی(ع)

  علامه جعفری و کرامت امام علی(ع)
  کلیپ علامه جعفری و کرامت امام علی(ع)/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲۶
 • فیلم و صوت

  داغ حرم

  داغ حرم
  کلیپ داغ حرم/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲۶
 • کلیپ مذهبی

  تصرّف آیت الله نخودکی در قبرستان

  تصرّف آیت الله نخودکی در قبرستان
  کلیپ تصرّف آیت الله نخودکی در قبرستان/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲۵
 • فیلم و صوت

  بهشت آخرتی

  بهشت آخرتی
  کلیپ بهشت آخرتی/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲۵
 • فیلم و صوت

  تقرّب

  تقرّب
  کلیپ تقرّب/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲۴
 • کلیپ مذهبی

  تلنگر

  تلنگر
  کلیپ تلنگر/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲۱
 • فیلم و صوت

  قطره ای از فضیلت امام علی علیه السلام

  قطره ای از فضیلت امام علی علیه السلام
  کلیپ قطره ای از فضیلت امام علی علیه السلام/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲۱
 • کلیپ مذهبی

  توسل به امام موسی بن جعفر علیه السلام

  توسل به امام موسی بن جعفر علیه السلام
  کلیپ توسل به امام موسی بن جعفر علیه السلام/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲۱
 • فیلم و صوت

  معارف امام صادق علیه السلام

  معارف امام صادق علیه السلام
  کلیپ معارف امام صادق علیه السلام/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲۱
 • سخنرانی مذهبی

  شیعه امیرالمؤمنین علی علیه السلام

  شیعه امیرالمؤمنین علی علیه السلام
  کلیپ شیعه امیرالمؤمنین علی علیه السلام/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۱۶
 • سخنرانی مذهبی

  خبر سلامتی امام علی علیه السلام

  خبر سلامتی امام علی علیه السلام
  کلیپ خبر سلامتی امام علی علیه السلام/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۱۲
 • سخنرانی مذهبی

  علامه امینی و کرامت امیرالمؤمنین علیه السلام

  علامه امینی و کرامت امیرالمؤمنین علیه السلام
  کلیپ علامه امینی و کرامت امیرالمؤمنین علیه السلام/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۱۲
 • فیلم و صوت

  تربیت نفس

  تربیت نفس
  کلیپ تربیت نفس/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۹
 • کلیپ مذهبی

  درسهایی از امیرالمؤمنین علیه السلام

  درسهایی از امیرالمؤمنین علیه السلام
  کلیپ درسهایی از امیرالمؤمنین علیه السلام/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۹
 • فیلم و صوت

  تربیت ماه رمضان

  تربیت ماه رمضان
  کلیپ تربیت ماه رمضان/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۶
 • فیلم و صوت

  تفکر، راهی به سوی سعادت

  تفکر، راهی به سوی سعادت
  کلیپ تفکر، راهی به سوی سعادت/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۶
 • کلیپ مذهبی

  مصادیق محبت محمد و آل محمد

  مصادیق محبت محمد و آل محمد
  کلیپ مصادیق محبت محمد و آل محمد/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۳
 • فیلم و صوت

  کریم آل الله

  کریم آل الله
  کلیپ کریم آل الله/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲
 • کلیپ مذهبی

  بنای بندگی

  بنای بندگی
  کلیپ بنای بندگی/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲
 • فیلم و صوت

  داستان مسلمان شدن تاجر نصرانی در حرم اباعبدالله (ع)

  داستان مسلمان شدن تاجر نصرانی در حرم اباعبدالله (ع)
  کلیپ داستان مسلمان شدن تاجر نصرانی در حرم اباعبدالله (ع)/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲
مهمترین مطالب