جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

مهدویت

 • مهدویت

  مهدی شناسی ۲۳

  مهدی شناسی ۲۳
  ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ، ﻫﯿﭻ ﻋﻠﻤﯽ، ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ (ﻋﺞ) ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
  ۱۴۰۰/۹/۱۰
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۲۲

  مهدی شناسی ۲۲
  ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﻏﯿﺒﯽ ﺣﻀﺮﺕ، ﺗﺤﺖ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ، ﺑﻪ ﺇﺫﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﻤﮏ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
  ۱۴۰۰/۹/۶
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۲۱

  مهدی شناسی ۲۱
  هدایت باطنی حضرت مختص چه کسانی است؟
  ۱۴۰۰/۹/۱
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۲۰

  مهدی شناسی ۲۰
  ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻭﺟﻮﺩﯼ، ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺩﺭ ﻣﻮﻃﻦ ﺣﺲ،ﺧﯿﺎﻝ ﻭ ﻣﻮﻃﻦ ﻗﻠﺐ.
  ۱۴۰۰/۸/۲۹
 • مهدویت

  "نعمت امام "

  امامان ارکان آرامش هستند زیرا انسان کامل و خلیفه الهی بر روی زمین هستند.
  ۱۴۰۰/۸/۲۸
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۱۹

  مهدی شناسی ۱۹
  ﻣﻘﺼﺪ ﻓﯽ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ.
  ۱۴۰۰/۸/۲۵
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۱۸

  مهدی شناسی ۱۸
  ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﻮﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺘﺎﺑﺪ، ﻧﻪ ﻋﺎﻟِﻢ ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﻧﻪ ﻋﺎﺑﺪ ﺩﺭ ﻋﺒﺎﺩﺕ.
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۱۷

  مهدی شناسی ۱۷
  ﺗﺎ ﺣﺎﻻ‌ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻬﺪﯼ علیه السلام ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﻢ؟
  ۱۴۰۰/۸/۱۱
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۱۶

  مهدی شناسی ۱۶
  ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺁﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ، ﺩﺭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻓﻄﺮﯼ ﻭ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﻭﺟﻮﺩ، ﺍﺯ ﺑﺎﻻ‌ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪّ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﯾﻢ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺍﻫﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﯾﻢ.
  ۱۴۰۰/۸/۴
 • مهدویت

  احوال مردم در زمان ظهور 

  احوال مردم در زمان ظهور 
  امام صادق علیه السلام تحول جهان را در زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام در پرتو آیه شریفه و اشرقت  الارض بنور ربها، چنین بیان می فرماید: هنگامی که قائم ما قیام کند: زمین با نور پروردگارش روشن می شود. مردم از نور خورشید بی نیاز می شوند.
  ۱۴۰۰/۸/۴
 • مهدویت

  "شوق امام زمان (عج) "

  خوبان عالم آینه ای برای معرفت الله هستند.
  ۱۴۰۰/۷/۲۴
 • مهدویت

  دلایل قرآنی وجود امام زمان علیه السلام

  دلایل قرآنی وجود امام زمان علیه السلام
  -عقیده به وجود امام معصوم در هر زمان، از جمله دوران حاضر، از مهمترین ارکان دین است که دلایل محکم قرآنی آن را اثبات می کند.
  ۱۴۰۰/۷/۲۳
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۱۵

  مهدی شناسی ۱۵
   ﺍﮔﺮ ﺁﺛﺎﺭ امام زمان (عج الله فرجه) ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺍﺻﻼ‌ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﻭ ﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ، ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ،ﻓ ﯿﻀﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ.
  ۱۴۰۰/۷/۱۹
 • مهدویت

   مهدی شناسی ۱۴

   مهدی شناسی ۱۴
  ﺗﻔﻮﯾﺾ، ﯾﻌﻨﯽ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﻄﻠﻖ.
  ۱۴۰۰/۷/۸
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۱۳

  مهدی شناسی ۱۳
  ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﺮﺝ، ﺧﻮﺩ، ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮﺝ است...
  ۱۴۰۰/۶/۲۹
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۱۲

  مهدی شناسی ۱۲
  ﻋﯿﻦ ﺍﻻ‌ﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻣﺎﻡ ﯾﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻤﺮﻩ ﯼ  ﮐﻞ ﺧﻠﻘﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻓﺮﯾﻨﺶ ﺍﺳﺖ.
  ۱۴۰۰/۶/۲۴
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۱۱

  مهدی شناسی ۱۱
  امام مهدی علیه السلام تنها کانالی است که با آن می توان به اسماء الله رسید.
  ۱۴۰۰/۶/۲۴
 • مهدویت

  ظهور حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه

  ظهور حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه
  برای اینکه شیعه مخلص باشیم باید از امتحانات الهی سر بلند بیرون بیاییم و با بصیرت اسیر فتنه های آخرالزمان نشویم.
  ۱۴۰۰/۶/۳
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۱۰

  مهدی شناسی ۱۰
  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﻭﺻﻞ ﺷﻮﯾﻢ؛ ﺯﯾﺮﺍ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ. ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﺮﯾﻦ، ﻋﯿﻦ ﺍﻻ‌ﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﺠﺎﺕ ﻏﺮﯾﻘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪﺍ ﺑﺰﻧﯿﻢ.    
  ۱۴۰۰/۶/۳
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۹ 

  مهدی شناسی ۹ 
  ﺷﺮﻁ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﻀﺮﺕ، ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
  ۱۴۰۰/۵/۲۹
مهمترین مطالب