جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

مشهد مقدس

  • صوت

    در آستان امام علی بن موسی الرضا(ع)

    در آستان امام علی بن موسی الرضا(ع)
    سخنرانی استاد ارجمند حاج علی خیرآبادی با موضوع معرفت به مقام امام علی بن موسی الرضا(ع): با کسب معرفت نسبت به امام رضا(ع) می توانیم ادب حضور را در بارگاه ملکوتی اش رعایت کنیم.
    ۱۳۹۷/۳/۱
مهمترین مطالب