شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹

راه های ارتباط با امام زمان(عج)

  • مهدویت

    راه های ارتباط با امام زمان (عج الله)

    راه های ارتباط با امام زمان (عج الله)
    اولین طریق عالی برای ارتباط با حضرت مهدی عج الله انجام دادن واجبات و ترک معاصی و گناهان است. ما اگر در کلاس پاکی به این مرتبه برسیم: ۱ -اعضا و جوارح ما پاک از گناه بشود. ۲ -ذهن و افکار ما از خیالات و اوهام پاک بشود. ۳ -قلب ما از رذایل اخلاقی پاک بشود و در این سه بعد طهارت، پاک بشویم، آن گاه است که راه به سوی امام زمان عج الله مانند اتوبان و شاهراه باز است.
    ۱۳۹۸/۹/۱۰
مهمترین مطالب