پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

راه رسیدن به خدا

  • ماه رسول خدا(ص)

    ماه شعبان ماه آشتی کنان

    ماه شعبان ماه آشتی کنان
    امام جواد علیه السلام فرمود: اگر کسی می خواهد به خدا برسد از راه دل زود زودتر می رسد تا از راه عمل زیاد. 
    ۱۳۹۸/۱/۲۸
مهمترین مطالب