سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

خدا

 • طوبای محبت

  صفات خدا

  صفات خدا
  آب علم است، حیات و عزت است. علم هم خودش حیات آفرین است. علم و حیات و قدرت مال خداست. همۀ چیزها مال خداست. این‌ها اسم برده شده است برای این‌که مؤمنین راه پیدا کنند. حیات او قدرت و علم است.
  ۱۳۹۹/۳/۲۷
 • فیلم و صوت

  وسیله های ارتباط با خداوند متعال

  وسیله های ارتباط با خداوند متعال
  وسیله های ارتباط با خداوند متعال / سخنران: استاد علی خیرآبادی
  ۱۳۹۹/۳/۲۵
 • کلام اسلامی

  عاشقانه ها

  عاشقانه ها
  رو به نور که می ایستی هم مسیرت نور می شود و می توانی بدون ترس از تاریکی به سمت مقصد حرکت کنی و تو از خطا و اشتباه در امان خواهی ماند.
  ۱۳۹۹/۳/۲۴
 • بهترین عبادت

  شفاعت نماز

  شفاعت نماز
  نهی کردن نماز بدین معناست که صورت ملکوتی نماز، نمازگزار را از فحشا و منکر نهی می نماید.
  ۱۳۹۹/۳/۱۵
 • الهی نامه

  مناجات با خالق

  مناجات با خالق
  خدایا ذره بین نگاهم را قوی گردان تا در تمام صفحات ورق خورده زندگیم اثر محبت و رافت تو را با چشمان دل بنگرم و هر لحظه خود را در آغوش پر مهرت احساس کنم.
  ۱۳۹۹/۳/۷
 • فیلم و صوت

  علی(ع)، محبوب خدا

  علی(ع)، محبوب خدا
  علی(ع)، محبوب خدا / استاد علی خیرآبادی
  ۱۳۹۹/۲/۲۵
 • شب قدر

  لیله القدر

  لیله القدر
  وقتی خداوند متعال قدرت خودش را به کار می گیرد، حد و اندازه آن معلوم می شود تا چه حد بخواهد برای مخلوق استفاده نماید، لذا تقدیر به معنای به جریان انداختن قدرت است.
  ۱۳۹۹/۲/۲۴
 • سیر الی الله

  مناجات با خدا

  مناجات با خدا
  پروردگارا با تمام بزرگی خودت، به من چنان نزدیکی که ما خودمان را در آغوشت احساس می نماییم.
  ۱۳۹۹/۲/۲۳
 • فیلم و صوت

  زبان دعا در حق همدیگر

  زبان دعا در حق همدیگر
  زبان دعا در حق همدیگر / استاد علی خیرآبادی
  ۱۳۹۹/۲/۲۱
 • خودشناسی

  کرامت انسان

  کرامت انسان
  خداوند در این میان ابتلا و امتحان الهی خود نوعی اکرام و توجه خالق به بندگان مبتلا خواهد بود اما این اکرام نهایی نخواهد بود. زیرا خداوند در ابتدای ابتلا  برای همه بشر ارزش قائل بوده که آنان را مورد ابتلا و امتحان قرار داده است.
  ۱۳۹۹/۲/۲۱
 • خداشناسی

  نعمات الهی (۲)

  نعمات الهی (۲)
  اگر انسان از موهبتهای الهی سو استفاده نموده و آنان را وسیله سرکشی و طغیان قرار بدهد و نیز وسیله ای برای سیر کردن هوای نفس و کفران قرار بدهد در این جا طبق سنت و قانون الهی نعمت به نقمت و بلا و مصیبت مبدل خواهد شد. 
  ۱۳۹۹/۲/۲۰
 • خداشناسی

  نعمات الهی

  نعمات الهی
  تغییر سونوشت انسان بدست خود انسانست و اینکه خداوند تغییر نمی دهد نعمتی را که بخشیده به قومی مگر اینکه خود آن قوم نعمت الهی را تغییر بدهند.
  ۱۳۹۹/۲/۲۰
 • خداشناسی

  نگاه الهی (۵)

  نگاه الهی (۵)
  انسان یله و آزاد آفریده نشده و درعین اینکه در برابر شهوات ضعیف و ناتوانست اما خداوند این قدرت و استعداد را به انسان داده که با قرار دادن خویشتن خویش در مسیر تربیت دینی نفس چموش خویش را رام نماید.
  ۱۳۹۹/۲/۱۸
 • خداشناسی

  پناهگاه امن الهی

  پناهگاه امن الهی
  ای انسان اگر بیم آن داری که از شیاطین انس و جن به تو آسیبی برسد پس با تمام وجود به خدا پناه ببر و با گفتن اعوذ بالله القوی خود را درحصار امن الهی حفاظت نما. 
  ۱۳۹۹/۲/۱۸
 • خداشناسی

  نگاه الهی (۴)

  نگاه الهی (۴)
  نیاید روزی که ما در برابر آیات الهی تکبر بغیر حق و بی دلیل داشته باشیم چرا که در این صورت قدرت درک معارف از ما گرفته خواهد شد. 
  ۱۳۹۹/۲/۱۸
 • خداشناسی

  نگاه الهی (۳)

  نگاه الهی (۳)
  نوع نگاه خالق از حیث نگاه خاص حضرت دوست  به ما بستگی دارد.
  ۱۳۹۹/۲/۱۷
 • خداشناسی

  نگاه الهی (۲)

  نگاه الهی (۲)
  قلوب منافقین از نگاه خدا محروم خواهد بود بحدی که حتی شفاعت رسول الله صلی الله و علیه و آله و سلم در حقشان مستجاب نخواهد شد و خداوند هرگز آنان را نخواهد بخشید.
  ۱۳۹۹/۲/۱۷
 • خداشناسی

  نگاه الهی

  نگاه الهی
  نگاه خدا مهربانترین نگاه عالم و گرمابخش سردیهای زندگی است. 
  ۱۳۹۹/۲/۱۷
 • الهی نامه

  عاشقانه ها 

  عاشقانه ها 
  با وجود هزاران خلق زیبا  اگر خانه روحمان به نجاسات دیگران آلوده باشد این خلق زیبا هرگز برایمان آرامش نمی آفریند. 
  ۱۳۹۹/۲/۱۶
 • اخلاق و عرفان

  چگونه عبادت کنیم؟ (۴)

  چگونه عبادت کنیم؟ (۴)
  بیایید به مرگ اختیاری بمیریم قبل از آنکه به مرگ و اجل حتمی ما را بمیرانند و با نور عبادت نسبت به مقام و شان و سهم الهی خویش کسب معرفت نماییم.
  ۱۳۹۹/۲/۱۵
مهمترین مطالب