چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

تکنیک های زندگی سعادتمند

  • صوت/استاد ارجمند حاج آقا خیرآبادی

    مدیریت اقتصادی خانواده

    مدیریت اقتصادی خانواده
    استاد خیرآبادی: «برای بهبود در مدیریت اقتصادی خانواده، در مرحله اول باید یک مدیر اقتصادی در خانواده معین بشود.»
    ۱۳۹۷/۵/۲۱
مهمترین مطالب