پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

توسل به پیامبر(ص)

 • حدیث ششم، توسل به ذات پیامبر (ص)

  حدیث ششم، توسل به ذات پیامبر (ص)
  سواد بن قارب: گواهی می دهم که جز خدا، خدایی نیست و تو بر هر پوشیده از حسی، امین می باشی، تو نزدیکترین وسیله به سوی خدا، از دیگر پیامبران هستی، ای فرزند گرامی ها و پاکیزه ها، به ما دستور ده آنچه را به تو می رسد، ای نیکوترین فرستادگان ....
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۱
 • حدیث پنجم، توسل به شخص پیامبر (ص)

  حدیث پنجم، توسل به شخص پیامبر (ص)
  گروهی از محدثان اسلامی، نقل کرده اند که عربی بادیه نشین بر پیامبر وارد شد و شروع به سخن کرد و گفت: ما به سوی تو آمده ایم، در حالیکه نه شتری داریم که ناله کند، و نه کودکی که بخوابد... و در نهایت گفت ما چاره ای جز پناه به سوی تو نداریم.
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
مهمترین مطالب