جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸

بیانات رهبری درباره اربعین

  • پیاده روی اربعین

    اربعین؛ جاودانگی نهضت حسینی

    اربعین؛ جاودانگی نهضت حسینی
    درسی که‌ اربعین‌ به‌ ما میدهد، این‌ است‌ که‌ باید یاد حقیقت‌ و خاطره‌ی شهادت‌ را در مقابل‌ طوفان‌ تبلیغات‌ دشمن‌ زنده‌ نگهداشت‌.
    ۱۳۹۸/۷/۲۵
مهمترین مطالب