جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

امام شناسی

 • مهدویت

  مهدی شناسی ۲۳

  مهدی شناسی ۲۳
  ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ، ﻫﯿﭻ ﻋﻠﻤﯽ، ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ (ﻋﺞ) ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
  ۱۴۰۰/۹/۱۰
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۲۲

  مهدی شناسی ۲۲
  ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﻏﯿﺒﯽ ﺣﻀﺮﺕ، ﺗﺤﺖ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ، ﺑﻪ ﺇﺫﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﻤﮏ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
  ۱۴۰۰/۹/۶
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۲۱

  مهدی شناسی ۲۱
  هدایت باطنی حضرت مختص چه کسانی است؟
  ۱۴۰۰/۹/۱
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۲۰

  مهدی شناسی ۲۰
  ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻭﺟﻮﺩﯼ، ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺩﺭ ﻣﻮﻃﻦ ﺣﺲ،ﺧﯿﺎﻝ ﻭ ﻣﻮﻃﻦ ﻗﻠﺐ.
  ۱۴۰۰/۸/۲۹
 • فیلم و صوت

  علم لدنّی امام صادق علیه السلام

  علم لدنّی امام صادق علیه السلام
  فیلم و صوت/سخنران: استاد علی خیرآبادی/موضوع: علم لدنّی امام صادق علیه السلام
  ۱۴۰۰/۸/۲۸
 • مهدویت

  "نعمت امام "

  امامان ارکان آرامش هستند زیرا انسان کامل و خلیفه الهی بر روی زمین هستند.
  ۱۴۰۰/۸/۲۸
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۱۹

  مهدی شناسی ۱۹
  ﻣﻘﺼﺪ ﻓﯽ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ.
  ۱۴۰۰/۸/۲۵
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۱۸

  مهدی شناسی ۱۸
  ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﻮﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺘﺎﺑﺪ، ﻧﻪ ﻋﺎﻟِﻢ ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﻧﻪ ﻋﺎﺑﺪ ﺩﺭ ﻋﺒﺎﺩﺕ.
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۱۷

  مهدی شناسی ۱۷
  ﺗﺎ ﺣﺎﻻ‌ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻬﺪﯼ علیه السلام ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﻢ؟
  ۱۴۰۰/۸/۱۱
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۱۶

  مهدی شناسی ۱۶
  ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺁﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ، ﺩﺭ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻓﻄﺮﯼ ﻭ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﻭﺟﻮﺩ، ﺍﺯ ﺑﺎﻻ‌ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪّ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﯾﻢ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺍﻫﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﯾﻢ.
  ۱۴۰۰/۸/۴
 • مهدویت

  احوال مردم در زمان ظهور 

  احوال مردم در زمان ظهور 
  امام صادق علیه السلام تحول جهان را در زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام در پرتو آیه شریفه و اشرقت  الارض بنور ربها، چنین بیان می فرماید: هنگامی که قائم ما قیام کند: زمین با نور پروردگارش روشن می شود. مردم از نور خورشید بی نیاز می شوند.
  ۱۴۰۰/۸/۴
 • کلام و عقاید

  روشن‌گری امام عسکری در برابر جریان‌های افراطی

  روشن‌گری امام عسکری در برابر جریان‌های افراطی
  بدون تردید خطر این جریان افراطی و منحرف؛ که از آن به غلات تعبیر می‌ شود کمتر از حکومت‌ های ظالم زمان اهل‌ بیت(علیهم‌السلام) نبوده و یکی از روش‌ های امام حسن عسکری(علیه‌السلام) در مورد عقاید باطل و انحرافی این گروه، روشنگری درباره آنان بود.
  ۱۴۰۰/۷/۲۳
 • مهدویت

  دلایل قرآنی وجود امام زمان علیه السلام

  دلایل قرآنی وجود امام زمان علیه السلام
  -عقیده به وجود امام معصوم در هر زمان، از جمله دوران حاضر، از مهمترین ارکان دین است که دلایل محکم قرآنی آن را اثبات می کند.
  ۱۴۰۰/۷/۲۳
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۱۵

  مهدی شناسی ۱۵
   ﺍﮔﺮ ﺁﺛﺎﺭ امام زمان (عج الله فرجه) ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺍﺻﻼ‌ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﻭ ﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ، ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ،ﻓ ﯿﻀﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ.
  ۱۴۰۰/۷/۱۹
 • مهدویت

   مهدی شناسی ۱۴

   مهدی شناسی ۱۴
  ﺗﻔﻮﯾﺾ، ﯾﻌﻨﯽ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﻄﻠﻖ.
  ۱۴۰۰/۷/۸
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۱۳

  مهدی شناسی ۱۳
  ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﺮﺝ، ﺧﻮﺩ، ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮﺝ است...
  ۱۴۰۰/۶/۲۹
 • فیلم و صوت

  ارتباط با امام عصر (عجل الله تعالی فرجه)

  ارتباط با امام عصر (عجل الله تعالی فرجه)
  فیلم و صوت/استاد علی خیرآبادی/ارتباط با امام عصر (عجل الله تعالی فرجه)
  ۱۴۰۰/۶/۲۶
 • کلیپ مذهبی

  اولین مسیر یاری حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه

  اولین مسیر یاری حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه
  کلیپ مذهبی/استاد علی خیرآبادی/اولین مسیر یاری حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه
  ۱۴۰۰/۷/۲
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۱۲

  مهدی شناسی ۱۲
  ﻋﯿﻦ ﺍﻻ‌ﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻣﺎﻡ ﯾﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻤﺮﻩ ﯼ  ﮐﻞ ﺧﻠﻘﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻓﺮﯾﻨﺶ ﺍﺳﺖ.
  ۱۴۰۰/۶/۲۴
 • مهدویت

  مهدی شناسی ۱۱

  مهدی شناسی ۱۱
  امام مهدی علیه السلام تنها کانالی است که با آن می توان به اسماء الله رسید.
  ۱۴۰۰/۶/۲۴
مهمترین مطالب