سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

هیئت بی بی رقیه(س) - اصفهان

 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) قائمیه اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶

  هیئت بی بی رقیه (س) قائمیه اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶
  هیئت بی بی رقیه (س) قائمیه اصفهان، با فعالیت هایی نظیر برگزاری مراسمات مذهبی و سفره های احسان و اعطای جوایز در مناسبت ها برقرار می باشد.
  ۱۳۹۷/۹/۱۵
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) اطشاران اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶

  هیئت بی بی رقیه (س) اطشاران اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶
  هیئت بی بی رقیه (س) اطشاران اصفهان، روزهای سه شنبه با برپایی ختم صلوات و قرائت قرآن برگزار می‌گردد.
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه(س)

  هیئت بی بی رقیه(س) قائمیه اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶

  هیئت بی بی رقیه(س) قائمیه اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶
  هیئت بی بی رقیه(س) قائمیه اصفهان روزهای سه شنبه با تلاوت یک صفخه از آیات قرآن کریم و سخنرانی و مداحی و ادعیه خوانی و برپایی صتدوق قرض الحسنه برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۱۰/۸
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه(س)

  هیئت بی بی رقیه(س) باغ شفتی اصفهان، تأسیس ۱۳۹۴

  هیئت بی بی رقیه(س) باغ شفتی اصفهان، تأسیس ۱۳۹۴
  هیئت بی بی رقیه(س) باغ شفتی اصفهان روزهای یکشنبه از ساعت ۳:۳۰ الی ۵ برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۱۰/۵
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه(س)

  هیئت بی بی رقیه(س) روستای کفران اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶

  هیئت بی بی رقیه(س) روستای کفران اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶
  هیئت بی بی رقیه(س) روستای کفران اصفهان روزهای دوشنبه و چهارشنبه برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۱۰/۵
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه(س)

  هیئت بی بی رقیه(س) اصفهان ۳، تأسیس ۱۳۹۶

  هیئت بی بی رقیه(س) اصفهان ۳، تأسیس ۱۳۹۶
  هیئت بی بی رقیه(س) اصفهان ۳؛ همراه با سخنرانی و مداحی و ادعیه خوانی برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۱۰/۵
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه(س)

  هیئت بی بی رقیه (س) سجزی اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶

  هیئت بی بی رقیه (س) سجزی اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶
  هیئت بی بی رقیه (س) سجزی اصفهان روزهای پنجشنبه با قرائت و تفسیر یک صفحه از قرآن کریم و سخنرانی سرکار خانم آیتی برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۱۰/۵
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) سهران اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶

   هیئت بی بی رقیه (س) سهران اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶
  هیئت بی بی رقیه (س) سهران اصفهان، در روزهای پنجشنبه کلاس های اخلاقی و احکام همراه با قرائت زیارت عاشورا برگزار می نماید.
  ۱۳۹۶/۸/۲۲
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) قهجاورستان اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶

  هیئت بی بی رقیه (س) قهجاورستان اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶
  هیئت بی بی رقیه (س) قهجاورستان اصفهان روزهای پنجشنبه با قرائت زیارت عاشورا و سخنرانی سرکار خانم قربانی با موضوع پاسخ به شبهات.
  ۱۳۹۶/۸/۲۲
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) سهران اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶

  هیئت بی بی رقیه (س) سهران اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶
  هیئت بی بی رقیه (س) سهران اصفهان، روزهای سه شنبه با تلاوت آیات قرآن کریم و بیان مسائل اخلاقی و احکام و قرائت دعا برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۶/۱
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) قورتان، تأسیس ۱۳۹۶

  هیئت بی بی رقیه (س) قورتان، تأسیس ۱۳۹۶
  هیئت بی بی رقیه (س) قورتان روزهای یکشنبه با درس تجوید قرآن کریم توسط سرکار خانم رحمانی همراه با قرائت زیارت عاشورا از ساعت ۵ الی ۷ بعد از ظهر برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۵/۳۰
 • معرفی و برنامه های هیئت بی بی رقیه (س) اشکهران اصفهان

  هیئت بی بی رقیه (س) اشکهران اصفهان، تأسیس ۱۳۹۵

  هیئت بی بی رقیه (س) اشکهران اصفهان، تأسیس ۱۳۹۵
  هیئت بی بی رقیه (س) اشکهران اصفهان روزهای جمعه ساعت ۳:۳۰ با سخنرانی خانم ها فاطمه آقاجانی و زهرا آقاجانی همراه با درس احکام و ختم صلوات برگزار می شود.
  ۱۳۹۶/۲/۲۵
 • معرفی و برنامه های هیئت بی بی رقیه (س) هاشم آباد اصفهان

  هیئت بی بی رقیه (س) هاشم آباد اصفهان، تأسیس ۱۳۹۵

  هیئت بی بی رقیه (س) هاشم آباد اصفهان، تأسیس ۱۳۹۵
  هیئت بی بی رقیه (س) هاشم آباد اصفهان روزهای جمعه بعد از ظهر از ساعت ۵ تا ۶:۳۰ با قرائت زیارت عاشورا و سخنرانی خانم شریفی برقرار می‌باشد.
  ۱۳۹۶/۲/۲۳
 • معرفی و برنامه های هیئت بی بی رقیه (س) هرند اصفهان

  هیئت بی بی رقیه (س) هرند اصفهان، تأسیس ۱۳۹۵

   هیئت بی بی رقیه (س) هرند اصفهان، تأسیس ۱۳۹۵
  هیئت بی بی رقیه (س) هرند اصفهان روزهای دوشنبه بعد از ظهر از ساعت ۵ تا ۶ با سخنرانی خانم قیصری برقرار می‌باشد.
  ۱۳۹۶/۲/۲۳
 • معرفی و برنامه های هیئت بی بی رقیه (س) باقرآباد اصفهان

  هیئت بی بی رقیه (س) باقرآباد اصفهان، تأسیس ۱۳۹۵

  هیئت بی بی رقیه (س) باقرآباد اصفهان، تأسیس ۱۳۹۵
  هیئت بی بی رقیه (س) باقرآباد اصفهان، روزهای چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 5 تا 7 با سخنرانی خانم قیصری و ختم صلوات برقرار می‌باشد.
  ۱۳۹۶/۲/۲۳
 • معرفی و برنامه های هیئت بی بی رقیه(س) اصفهان

  هیئت بی بی رقیه(س) اصفهان، تأسیس ۱۳۹۲

  هیئت بی بی رقیه(س) اصفهان، تأسیس ۱۳۹۲
  هیئت بی بی رقیه (س) اصفهان روز دوشنبه ساعت ۳ با روضه خوانی به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا (س) و سخنرانی سرکار خانم شریفی و همراه با سفره احسان اهل بیت (ع) برگزار شد.
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
 • معرفی و برنامه های هیئت بی بی رقیه (س)، اصفهان

  هیئت بی بی رقیه(س) باغ شفتی اصفهان، تأسیس ۱۳۹۴

  هیئت بی بی رقیه(س) باغ شفتی اصفهان، تأسیس ۱۳۹۴
  هیئت بی بی رقیه (س) باغ شفتی اصفهان: روزهای یکشنبه از ساعت ۳ الی ۴:۳۰، با سخنرانی آقایان رنجبر و هاشم زاده و خانمها شریفی و روحانی؛ همراه با قرائت زیارت عاشورا و بنا به مناسبتها مولودی و مداحی و همچنین تفسیر نهج البلاغه توسط استاد رنجبر.
  ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
1 2 >>
مهمترین مطالب
پربیننده ترین
پربحث ترین