شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

پاسخ به شبهات

 • پاسخ به شبهات

  پاسخ به شبهات اینترنتی

  پاسخ به شبهات اینترنتی
  ‏اگه ۱۵ ساعت آب نخوردن برای بدن خوبه، چرا برای حسین که ۶ ساعت بی‌آب بود روضه میخونن؟
  ۱۴۰۱/۱/۳۰
 • پاسخ به شبهات

   تزکیه در قرآن 

   تزکیه در قرآن 
    در آیه ۳۲سوره نجم گفته‌ شده(فَلا تُزَّکُّوا اَنفُسَکُم) نفستان را تزکیه نکنید، در حالی‌ که در آیه ۹ سوره شمس می‌ گوید:( قد أفلح مَن زَکَّاهَا)  قطعاً رستگار است هر کسی که نفس خویش را تزکیه کند آیا این نوع بیان که تناقصش آشکار است، مسخره کردن مخاطبین نیست؟
  ۱۴۰۱/۱/۲۲
 • پاسخ به شبهات

   شفاعت در قرآن

   شفاعت در قرآن
  شبهه: در بسیاری از آیات قرآن، اصل مسئله شفاعت نقل‌ شده و گفته‌ شده در روز قیامت شفاعت وجود ندارد و در بسیاری از آیات، برعکس آن گفته‌ شده که این مطلب نشان از تناقض‌ گویی‌های الله در بیابان مسئله شفاعت دارد.
  ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
1 
مهمترین مطالب