جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

محصولات ستاد

 • فیلم و صوت

  ولایتمداران امروز

  ولایتمداران امروز
  کلیپ ولایتمداران امروز/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲۶
 • سخنرانی مذهبی

  علامه جعفری و کرامت امام علی(ع)

  علامه جعفری و کرامت امام علی(ع)
  کلیپ علامه جعفری و کرامت امام علی(ع)/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲۶
 • فیلم و صوت

  داغ حرم

  داغ حرم
  کلیپ داغ حرم/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲۶
 • کلیپ مذهبی

  تصرّف آیت الله نخودکی در قبرستان

  تصرّف آیت الله نخودکی در قبرستان
  کلیپ تصرّف آیت الله نخودکی در قبرستان/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲۵
 • فیلم و صوت

  بهشت آخرتی

  بهشت آخرتی
  کلیپ بهشت آخرتی/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲۵
 • سخنرانی مذهبی

  جنبش شیطان

  جنبش شیطان
  کلیپ جنبش شیطان/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲۴
 • کلیپ مذهبی

  امام صادق (ع) از چه کاری نهی فرموده اند؟

  امام صادق (ع) از چه کاری نهی فرموده اند؟
  کلیپ امام صادق (ع) از چه کاری نهی فرموده اند؟ / سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲۴
 • فیلم و صوت

  تقرّب

  تقرّب
  کلیپ تقرّب/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲۴
 • کلیپ مذهبی

  توسل به امام موسی بن جعفر علیه السلام

  توسل به امام موسی بن جعفر علیه السلام
  کلیپ توسل به امام موسی بن جعفر علیه السلام/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲۱
 • فیلم و صوت

  معارف امام صادق علیه السلام

  معارف امام صادق علیه السلام
  کلیپ معارف امام صادق علیه السلام/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲۱
 • کلیپ مذهبی

  تلنگر

  تلنگر
  کلیپ تلنگر/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲۱
 • فیلم و صوت

  قطره ای از فضیلت امام علی علیه السلام

  قطره ای از فضیلت امام علی علیه السلام
  کلیپ قطره ای از فضیلت امام علی علیه السلام/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۲۱
 • فیلم و صوت

  کرامت امیرالمؤمنین (ع)

  کرامت امیرالمؤمنین (ع)
  کلیپ کرامت امیرالمؤمنین (ع)/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۱۸
 • سخنرانی مذهبی

  مفهوم زنگ ناقوس در کلام امام علی(ع)

  مفهوم زنگ ناقوس در کلام امام علی(ع)
  کلیپ مفهوم زنگ ناقوس در کلام امام علی(ع)/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۱۸
 • فیلم و صوت

  فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام

  فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام
  کلیپ فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۱۷
 • سخنرانی مذهبی

  بلاغت حضرت علی علیه السلام

  بلاغت حضرت علی علیه السلام
  کلیپ بلاغت حضرت علی علیه السلام/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۱۷
 • سخنرانی مذهبی

  شیعه امیرالمؤمنین علی علیه السلام

  شیعه امیرالمؤمنین علی علیه السلام
  کلیپ شیعه امیرالمؤمنین علی علیه السلام/ سخنران: استاد علی خیرآبادی/ ستاد احیاء فرهنگ مهدویت
  ۱۴۰۱/۲/۱۶
1 2 3 4 5 6 >>
مهمترین مطالب