چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

هیئت های مذهبی خواهران

 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه(س)

  هیئت بی بی رقیه(س) باغ شفتی اصفهان، تأسیس ۱۳۹۴

  هیئت بی بی رقیه(س) باغ شفتی اصفهان، تأسیس ۱۳۹۴
  هیئت بی بی رقیه(س) باغ شفتی اصفهان روزهای یکشنبه از ساعت ۳:۳۰ الی ۵ برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۱۰/۵
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه(س)

  هیئت بی بی رقیه(س) شهید حمید کمانکش، تأسیس ۱۳۹۵

  هیئت بی بی رقیه(س) شهید حمید کمانکش، تأسیس ۱۳۹۵
  هیئت بی بی رقیه(س) شهید حمید کمانکش روزهای یکشنبه و جمعه با بیان مسائل احکام، سخنرانی با موضوع مسائل روز و ادعیه خوانی و برگزاری مراسم بنا به مناسبت های مذهبی برگزار می نماید.
  ۱۳۹۶/۱۰/۵
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه(س)

  هیئت بی بی رقیه(س) سلمان آباد، تأسیس ۱۳۹۶

  هیئت بی بی رقیه(س) سلمان آباد، تأسیس ۱۳۹۶
  هیئت بی بی رقیه(س) سلمان آباد روزهای سه شنبه با جزء خوانی قرآن کریم و تفسیر آیات و بیان نکات احلاقی و احکامی برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۱۰/۵
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه(س)

  هیئت بی بی رقیه(س) یزد، تأسیس ۱۳۷۵

  هیئت بی بی رقیه(س) یزد، تأسیس ۱۳۷۵
  هیئت بی بی رقیه(س) یزد؛ روزهای سه شنبه همراه با قرائت سوره انعام و ادعیه خوانی بصورت چرخشی در منازل اعضای هیئت برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۱۰/۵
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه(س)

  هیئت بی بی رقیه(س) روستای کفران اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶

  هیئت بی بی رقیه(س) روستای کفران اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶
  هیئت بی بی رقیه(س) روستای کفران اصفهان روزهای دوشنبه و چهارشنبه برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۱۰/۵
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه(س)

  هیئت بی بی رقیه(س) اصفهان ۳، تأسیس ۱۳۹۶

  هیئت بی بی رقیه(س) اصفهان ۳، تأسیس ۱۳۹۶
  هیئت بی بی رقیه(س) اصفهان ۳؛ همراه با سخنرانی و مداحی و ادعیه خوانی برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۱۰/۵
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) جماران، تأسیس ۱۳۹۶

  هیئت بی بی رقیه (س) جماران، تأسیس ۱۳۹۶
  هیئت بی بی رقیه (س) جماران، روزهای شنبه با قرائت زیارت آل یس و مداحی و سخنرانی سرکار خانم محمدی برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۱۰/۵
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) شهید مهدی باکری، تأسیس ۱۳۹۴

  هیئت بی بی رقیه (س) شهید مهدی باکری، تأسیس ۱۳۹۴
  هیئت بی بی رقیه (س) شهید مهدی باکری، هر چهارشنبه با سخنرانی و مداحی سرکار خانم شهبازی برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۱۰/۵
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه(س)

  هیئت بی بی رقیه (س) سجزی اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶

  هیئت بی بی رقیه (س) سجزی اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶
  هیئت بی بی رقیه (س) سجزی اصفهان روزهای پنجشنبه با قرائت و تفسیر یک صفحه از قرآن کریم و سخنرانی سرکار خانم آیتی برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۱۰/۵
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه(س)

  هیئت بی بی رقیه(س) تهران (سبلان شمالی)، تأسیس ۱۳۷۹

  هیئت بی بی رقیه(س) تهران (سبلان شمالی)، تأسیس ۱۳۷۹
  هیئت بی بی رقیه(س) تهران سبلان شمالی روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۱۰/۳
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) بلوار سپاه ۲

  هیئت بی بی رقیه (س) بلوار سپاه ۲
  هیئت بی بی رقیه (س) بلوار سپاه ۲؛ روزهای سه شنبه با برپایی نماز امام زمان (عج) و ختم صلوات و سخنرانی و مداحی توسط سرکار خانم قزوینی برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۱۰/۲
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) جواد آباد

  هیئت بی بی رقیه (س) جواد آباد
  هیئت بی بی رقیه (س) جواد آباد، همراه با برنامه هفتگی، روزهای سه شنبه برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۱۰/۲
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) شهید انارکی

  هیئت بی بی رقیه (س) شهید انارکی
  هیئت بی بی رقیه (س) شهید انارکی، جلسه هفتگی روزهای دوشنبه صبح برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۱۰/۲
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) روستای گلعباس ورامین ۲

  هیئت بی بی رقیه (س) روستای گلعباس ورامین ۲
  هیئت بی بی رقیه (س) روستای گلعباس ورامین ۲؛ روزهای سه شنبه با روخوانی و روان خوانی قرآن کریم برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۹/۳۰
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) شهید حججی

  هیئت بی بی رقیه (س) شهید حججی
  هیئت بی بی رقیه (س) شهید حججی؛ برنامه هفتگی پنج روز از هفته برگزار می نماید.
  ۱۳۹۶/۹/۳۰
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) ناردانه

  هیئت بی بی رقیه (س) ناردانه
  هیئت بی بی رقیه (س) ناردانه؛ پنجشنبه ها با تلاوت قرآن و ادعیه و مشاوره والدین در موارد مختلف برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۹/۳۰
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) شهید مصطفی چمران

  هیئت بی بی رقیه (س) شهید مصطفی چمران
  هیئت بی بی رقیه (س) شهید مصطفی چمران؛ روزهای سه شنبه با سخنرانی سرکار خانم سمیه شریفی و قرائت حدیث کسا و مداحی برگزار می گردد.
  ۱۳۹۶/۹/۳۰
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
مهمترین مطالب