یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

هیئت های مذهبی خواهران

 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه(س) ورامین بیت الزینب، تأسیس ۱۳۹۷

  هیئت بی بی رقیه(س) ورامین بیت الزینب، تأسیس ۱۳۹۷
  هیئت بی بی رقیه(س) ورامین بیت الزینب، همراه با برگزاری کلاس های قرآنی شامل ختم قرآن و تفسیر و روخوانی قرآن کریم برقرار می باشد.
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه(س) کرمانشاه، تأسیس ۱۳۹۳

  هیئت بی بی رقیه(س) کرمانشاه، همراه با برنامه های قرآنی و ختم صلوات دو روز در هفته برگزار می گردد.
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) ملک شهر اصفهان، تأسیس ۱۳۹۷

  هیئت بی بی رقیه (س) ملک شهر اصفهان، تأسیس ۱۳۹۷
  هیئت بی بی رقیه (س) ملک شهر اصفهان، برنامه های ویژه مناسبتهای مذهبی همراه با شرح و تفسیر نهج البلاغه برگزار می گردد.
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) اصفهان ۷، تأسیس ۱۳۹۷

  هیئت بی بی رقیه (س) اصفهان ۷، تأسیس ۱۳۹۷
  هیئت بی بی رقیه (س) اصفهان ۷، برگزاری مراسم بنا به مناسبت های مذهبی همراه با سخنرانی با مباحث روز و اخلاق.
  ۱۳۹۷/۱۰/۹
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) قائمیه اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶

  هیئت بی بی رقیه (س) قائمیه اصفهان، تأسیس ۱۳۹۶
  هیئت بی بی رقیه (س) قائمیه اصفهان، با فعالیت هایی نظیر برگزاری مراسمات مذهبی و سفره های احسان و اعطای جوایز در مناسبت ها برقرار می باشد.
  ۱۳۹۷/۹/۱۵
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) بلوار خرمشهر، تأسیس ۱۳۹۴

  هیئت بی بی رقیه (س) بلوار خرمشهر، تأسیس ۱۳۹۴
  هیئت بی بی رقیه (س) بلوار خرمشهر شرح زیارت جامعه، ختم صلوات، ادعیه خوانی و برگزاری مراسم در مناسبت های مذهبی جزو برنامه های هیئت می باشد.
  ۱۳۹۷/۹/۱۵
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) سلمان آباد، تأسیس ۱۳۹۶

  هیئت بی بی رقیه (س) سلمان آباد، تأسیس ۱۳۹۶
  هیئت بی بی رقیه (س) سلمان آباد،  روزهای سه شنبه هر هفته قران و تفسیر و بحث قرانی، اخلاقی، سیاسی، دینی، عرفانی، اقامه نماز امام زمان، ادعیه خوانی.
  ۱۳۹۷/۸/۲۷
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) اراک، تأسیس ۱۳۹۵

  هیئت بی بی رقیه (س) اراک، تأسیس ۱۳۹۵
  هیئت بی بی رقیه (س) اراک، به صورت هفتگی با برنامه هایی نظیر سخنرانی،مداحی، مولودی، قرائت ادعیه برگزار می گردد.
  ۱۳۹۷/۸/۲۴
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) نطنز، تآسیس 1392

  هیئت بی بی رقیه (س) نطنز، تآسیس 1392
  هیئت بی بی رقیه (س) نطنز، دوشنبه ها ساعت چهار شامل سخنرانی، مداحی و مولودی خوانی و پذیرایی.
  ۱۳۹۷/۸/۲۰
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) لواسان کلان، تأسیس ۱۳۹۷

  هیئت بی بی رقیه (س) لواسان کلان، تأسیس ۱۳۹۷
  هیئت بی بی رقیه (س) لواسان کلان؛ برگزاری برنامه های تلاوت قرآن و احکام و درس اخلاق و چهل حدیث امام خمینی (رحمه الله علیه) روزهای یک شنبه در پایگاه برگزار می گردد.
  ۱۳۹۷/۸/۲۰
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) نبرد شمالی، تأسیس ۱۳۹۴

  هیئت بی بی رقیه (س) نبرد شمالی، تأسیس ۱۳۹۴
  هیئت بی بی رقیه (س) در تهران خیابان نبرد شمالی، همراه با برنامه های مذهبی در روزهای سه شنبه برگزار می گردد.
  ۱۳۹۷/۷/۲۰
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) پیشوا شهید انارکی، تأسیس ۱۳۹۴

  هیئت بی بی رقیه (س) پیشوا شهید انارکی، تأسیس ۱۳۹۴
  هیئت بی بی رقیه (س) پیشوا شهید انارکی،همراه با برنامه های مذهبی و مناسبتی در روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار می گردد.
  ۱۳۹۷/۷/۲۰
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) رشت، تأسیس ۱۳۹۶

   هیئت بی بی رقیه (س) رشت، تأسیس ۱۳۹۶
  هیئت بی بی رقیه (س) رشت، همراه با برنامه های مذهبی و مناسبتی در روزهای پنجشنبه برگزاری می گردد.
  ۱۳۹۷/۷/۲۰
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) نقشینه، تأسیس ۱۳۹۶

  هیئت بی بی رقیه (س) نقشینه، تأسیس ۱۳۹۶
  هیئت بی بی رقیه (س) نقشینه، همراه با مراسمات و برنامه های مذهبی در روزهای یکشنبه برگزار می گردد.
  ۱۳۹۷/۷/۲۰
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) جلیل آباد، تأسیس ۱۳۹۵

  هیئت بی بی رقیه (س) جلیل آباد، تأسیس ۱۳۹۵
  هیئت بی بی رقیه (س) جلیل آباد، همراه با برنامه های مذهبی در روزهای دوشنبه و پنجشنبه برگزار می گردد.
  ۱۳۹۷/۷/۲۰
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) شهید مدرس اراک، تأسیس ۱۳۹۶

  هیئت بی بی رقیه (س) شهید مدرس اراک، تأسیس ۱۳۹۶
  هیئت بی بی رقیه (س) شهید مدرس اراک، به صورت هفتگی با برنامه هایی نظیر قرائت سوره ی مبارکه انعام، ادعیه، نماز امام زمان(عج) برگزار می گردد.
  ۱۳۹۷/۷/۲۰
 • معرفی و برنامه های هیئت های بی بی رقیه (س)

  هیئت بی بی رقیه (س) ناردانه، تأسیس ۱۳۹۵

  هیئت بی بی رقیه (س) ناردانه، تأسیس ۱۳۹۵
  هیئت بی بی رقیه (س) ناردانه، با برنامه هایی نظیر قرائت قرآن و ادعیه، مشاوره خانواده ها توسط روان شناس و ادیولوژیست و گفتار درمان مرکز، به صورت هفتگی برگزاری می گردد.
  ۱۳۹۷/۷/۷
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
مهمترین مطالب