جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

قرآن

 • تفسیر سوره یس

  طرفداران پیامبران را کشتند.

  طرفداران پیامبران را کشتند.
  اهالی انطاکیه در برابر مرسلین و فرستاده شدگان الهی به جای اینکه مقدمشان را مبارک بدانند فال بد زدند و گفتند: اگر از این گفتار دست بر ندارید شما را سنگسار می کنیم و به عذاب دردناکی شما را آزار می رسانیم، در این شهر اسم خدا و آخرت را نیاورد از اینجا بیرون بروید. پیغمبران پاسخ دادند: «طائِرِکُم مَعَکُم» فال بدتان با شماست شقاوت با خودتان است «اَئِن ذَکِّرتُم» اگر شما را متذکر کنند از بت کاری ساخته نیست آیا این تذکر شمائت و شومی دارد؟ برای جهان پس از مرگتان تدارکی کنید آیا این حرف شوم است؟
  ۱۳۹۶/۱/۲۴
 • در بهشت سه نعمت است که برای بهشتیان از خود بهشت خوش تر و با نور تر است.

  سه نعمت بهشت، برتر از خود بهشت

  سه نعمت بهشت، برتر از خود بهشت
  در قرآن مجید مردن ها را دو  جور معرفی می کند عده ای هنگام مرگ با کمال کیف، خوش و خرم با ملائکه عالم اعلا اوج می گیرند. عده ای دیگر با تازیانه عذاب، جانشان را می گیرند؛ بر صورتها و پشتهایشان می زنند.
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
 • آنچه پیش از مرگ فرستادی «آثار» چیزهاییست که پس از مرگ به تو می رسد.

  ساعات پس از مرگ در قلب قرآن

  ساعات پس از مرگ در قلب قرآن
  پس از مرگ به عدد ساعات عمرت ساعتی است که خزینه باز می شود، این قدر فرح به تو می رسد که اگر به تمام دوزخیان پخش شود شادمان می شوند، آن ساعتی است که به یاد خدا گذرانده ای، ساعتی هم پیش می آید که اینقدر غم و اندوه به تو دست می دهد که اگر به تمام بهشتیان پخش شود همه اندوهناک می گردند و آن ساعتی است که به گناه گذرانده باشد.
  ۱۳۹۵/۱۲/۵
 • هر کس گناهش او را ناراحت کرد و کار نیکش او را شادمان ساخت، او مؤمن است.

  نشانه پایین ترین مرتبه ایمان

  نشانه پایین ترین مرتبه ایمان
  انسان تا حیات قلب نداشته باشد محال است قرآن اثر مثبتی در او بگذارد، ولی تا حیات دارد امید است اندرزها اثر کند. تا فطرتش از بین نرفته باشد مطابق فطرتش به قرآن مایل است.
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
 • تا به سبب این قرآن بترسانی قومی را که پدرانشان ترسانده نشدند و بی خبر ماندند.

  همه راهها و ملکوت را به پیغمبر(ص) شناساند

  همه راهها و ملکوت را به پیغمبر(ص) شناساند
  تمام راهها را نشان حضرت محمد (ص) داد. دنیا و آخرت، ملک و ملکوت، بهشت و جهنم را تا بترساند این خلق را، در لیلة المعراج، ملکوت اشیاء را نشانش دادند تا به خلق برساند و انذارها کند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۵
 • عزت مطلق، برای خداست

  عزت مطلق، برای خداست
  معنی پذیرفتن اسلام این است که بشارتهای حضرت محمد (ص) تو را به عمل وا دارد و ترساندنهایش تو را به ترک گناه وا دارد، وگرنه دروغ می گوید که (الاسلام دینی، القرآن کتابی) اسلام دین من و قرآن دستورالعمل من است.
  ۱۳۹۵/۱۱/۵
 • هر آیه ای از قرآن معجزه ای بر حقانیت خاتم انبیاء (ص) است.

  معجزه همیشگی برای دین باقی

  معجزه همیشگی برای دین باقی
  حضرت محمد (ص) تا قیامت معجزه اش سر جایش باقیست و آن قرآن است، چون دینش باقی است تا روز قیامت شاهد صدقش هم باید باشد.
  ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
 • هر چیزی را قلبی است و قلب قرآن سوره یس است.

  قلب قرآن

  قلب قرآن
  اقسام توحید در سوره مبارکه یس ذکر شده، همچنین راجع به معاد و برهان و خصوصیات آن همین طور راجع به نبوت و رسالت و صراط مستقیم و راه سعادت در این سوره مبارکه تذکر داده شده است.
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
<< 2 3 4 5 
مهمترین مطالب