جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸

فرق ضاله

 • فرق ضاله

  مقصود از (نفسا) شخص پیامبر است!!

  مقصود از (نفسا) شخص پیامبر است!!
  مطابق روایات صحیحه، پیامبر اکرم(ص) برای مباهله امام حسن و امام حسین(ع) را که مصداق (اَبناءَنا) بود، و نیز حضرت فاطمه زهرا(س) را که مصداق(نساءَنا) بود، و نیزحضرت علی(ع) را که مصداق( اَنفُسَنا) بود، آورد و اگر مقصود از(انفَسَنا) خود پیامبر بوده است، چرا پیامبر(ص) علی(ع) را با خود به همراه آورد.
  ۱۳۹۸/۷/۲۵
 • فرق ضاله

  دشمنی ابن تیمیه با اهل بیت 

  دشمنی ابن تیمیه با اهل بیت 
  کمتر کسی است که کتاب های ابن تیمیه - به خصوص منهاج السنه - را مطالعه کند و پی به نصب و عداوت دشمنی او نسبت به اهل بیت(ع) نبرد.
  ۱۳۹۸/۷/۴
 • فرق ضاله

  مولفین یا مناظره کنندگان در ردّ ابن تیمیه

  مولفین یا مناظره کنندگان در ردّ ابن تیمیه
  عده زیادی از علمای اهل سنّت از عصر ابن تیمیه تاکنون در رّد او کتاب تالیف کرده یا با او مناظره کرده اند.
  ۱۳۹۸/۶/۲۹
 • فرق ضاله

  تضعیف مغرضانه روایات

  تضعیف مغرضانه روایات
  ابن تیمیه روایاتی را که مخالف عقاید و آرای اوست بدون آن که سندش را بررسی کند، نسبت جعل یا وضع به آن ها می دهد.
  ۱۳۹۸/۶/۲۱
 • فرق ضاله

  عملکرد ابن تیمیه در مورد قرآن 

   عملکرد ابن تیمیه در مورد قرآن 
  ابن تیمیه آیات صفات را تفسیر جسمانی کرده و نسبت با آیاتی که ذات خداوند را از جسمانیّت منزّه ساخته بی اعتنایی کرده است که این روش و طریقه اهل حدیث و مشبّهه و حشویّه است.
  ۱۳۹۸/۶/۱۳
 • فرق ضاله

  تناقصات ابن تیمیه 

  تناقصات ابن تیمیه 
  اب تیمیه در حالی که زیاد به روایات(سنن) استدلال و احتجاج می کند، ولی هنگامی که شیعه دوازده امامی بر حقانیّت تعلیمات مذهبی خود به یکی از روایات کتب(سنن) استدلال می کند، می گوید: این حدیث در صحیحین نیامده است...
  ۱۳۹۸/۶/۱
 • فرق ضاله

  عصر ظهور ابن تیمیه

  عصر ظهور ابن تیمیه
  در زمان حساسی که کشورهای اسلامی در تب و تاب درگیری های ویرانگر می سوخت و مسلمانان مورد حمله ناجوانمردانه شرق و غرب قرار گرفته بودند، ابن تیمیه موسس اندیشه های وهابیت دست به نشر افکار خود زد و شکافی تازه در امت اسلامی ایجاد کرد.
  ۱۳۹۸/۴/۳۱
 • فرق ضاله

  شرح حال ابن تیمیه

  شرح حال ابن تیمیه
  وهابیان برای ابن تیمیه کنگره های علمی گرفته و کتاب هایی در مدح و منزلت و شخصیت علمی اش تالیف نموده اند. و در حقیقت او را موسّس مذهب خود می دانند.
  ۱۳۹۸/۴/۸
 • فرق ضاله

  برخی از افکار و اعتقادات سلفیان وهابی

  برخی از افکار و اعتقادات سلفیان وهابی
  برخی از افکار و اعتقادات سلفیان وهابی: مخالفت با تصوّف اسلامی و مظاهر آن از قبیل مجالس ذکر دست جمعی و مخالفت با زیارت قبور اولیا. 
  ۱۳۹۸/۴/۴
 • فرق ضاله

  منشا پیدایش فکر سلفی

  منشا پیدایش فکر سلفی
  منشاء پیدایش این افکار، اعتماد بر ادلّه نقلی خصوصاً احادیث است. آنان این احادیث را بر ظاهر خود حمل کرده و بدون اینکه برای آن تاویلی داشته باشند که با عقل و نصوصات قرآنی و آیات محکمات مطابقت پیدا کند، آن ها را به خداوند سبحان نسبت می دهند.
  ۱۳۹۸/۳/۱۹
 • فرق ضاله

  تاریخ سلفی گری 

  تاریخ سلفی گری 
  وهابیان از اطلاق عنوان وهابی خود پرهیز می کنند و در صدد تعویض آن به عنوان سلفیه بر آمده اند. می گویند: ما تابع یک شخص «محمد بن عبدالوهاب» نیستیم، بلکه تابع یک خط فکری به نام «سلفی گری» هستیم.
  ۱۳۹۸/۲/۲۷
 • فرق ضاله

  وهابیت

  وهابیت
  قرآن کریم با بیان رهنمود های روشن، همه انسان ها را به گرد آمدن بر محور توحید سفارش کرده می کند و تفرقه و چند دستگی را عامل دوری از راه مستقیم دین می داند.
  ۱۳۹۸/۲/۱۵
 • تعریف سوم برای عبادت

  تعریف سوم برای عبادت
  عبادت، خضوع در برابر کسی است که او را خدا و یا مبداء کارهای خدایی بدانیم.
  ۱۳۹۶/۵/۱۹
 • نخستین تعریف عبادت

  نخستین تعریف عبادت
  عبادت آن خضوع عملی و یا لفظی و زبانی است که از اعتقاد به «الوهیت» طرف سرچشمه گیرد.
  ۱۳۹۶/۵/۳
 • دو نمونه ناقص از عبادت

  دو نمونه ناقص از عبادت
  در کتاب های لغت، لفظ عبادت به معنی خضوع و اظهار تذلل تفسیر شده است. و یک چنین تفسیر از اهل لغت نمی تواند بیانگر معنی دقیق و صحیح و کامل لفظ عبادت باشد...
  ۱۳۹۶/۳/۲۹
 • توحید در عبادت و پرستش

  توحید در عبادت و پرستش
  یکتا پرستی اساس دعوت پیامبران آسمانی را در تمام ادوار، تشکیل می دهد یعنی همه انسان ها باید خدای یگانه را بپرستند و از پرستش موجودات دیگر بپرهیزند.
  ۱۳۹۶/۳/۱۳
 • تبرک و استشفاء به آثار اولیاء

  تبرک و استشفاء به آثار اولیاء
  گروه های وهابی، تبرک به آثار اولیاء را شرک می دانند و کسی را که محراب و منبر پیامبر را ببوسد مشرک می خوانند هر چند در آن به هیچ نوع الوهیت معتقد نباشد. بلکه مهر و مودت به پیامبر سبب شود که آثار مربوط به شخص مورد علاقه را ببوسد.
  ۱۳۹۶/۳/۲
1 2 3 >>
مهمترین مطالب