جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

دارالقرآن های مهدویون

محفل انسان با قرآن کریم/ پاکدشت
محفل انس با قرآن
برگزاری محفل انس با قرآن کریم دوشنبه شبها با سخنرانی استاد ارجمند حاج آقا خیرآبادی واقع در پاکدشت...
آخرین مطالب دارالقرآن های مهدویون
1 
مهمترین مطالب