پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

آموزش احکام

 • شناخت احکام

  آموزش فقه

  آموزش فقه
  سعادت بشر در این جهان و جهان آخرت، در گرو شناخت تعالیم اسلامی و اعتقاد کامل به آنها و تطبیق برنامه های روز مره در تمام زوایای آن -چه فردی و چه اجتماعی- بر قوانین نجات بخش اسلام است.
  ۱۳۹۸/۱/۲۵
 • احکام و مسائل شرعی

  برداشت‌های نادرست از احکام

  برداشت‌های نادرست از احکام
  برخی از افراد بین جایز نیست و حرام است، تفاوت قائلند و تصور می کنند شدت حرمت در جایز نیست بسیار پایین تر می باشد، تا جایی که آن را با مکروه مقایسه می کنند. در حالی که در مقام عمل بین آن دو، هیچ تفاوتی نیست.
  ۱۳۹۷/۵/۲۲
 • لزوم پوشش تمام سر و بدن به جز صورت و دست ها

  حدود پوشش سر و بدن برای زن

  حدود پوشش سر و بدن برای زن
  و به زنان مؤمن بگو: چشم های خود را از نامحرمان ببندند و دامن های خود را از گناه حفظ کنند و زینت های خود را آشکار نکنند مگر زینت هایی که ظاهرند و شرع آنها را مجاز دانسته و روسری های خود را بر گردن های خود بیندازند ....
  ۱۳۹۶/۵/۱۵
 • آموزش فقه

  احکام غسل

  احکام غسل
  تمام شرط هایی که برای صحت وضو گفته شده، در صحت غسل هم شرط است، به جز موالات و از بالا و پایین شستن بدن
  ۱۳۹۶/۳/۱
 • کتاب آموزش فقه

  غسل مس میّت

  غسل مس میّت
  اگر کسی جایی از بدن خود را به بدن انسان مرده ای که سرد شده و غسلش نداده اند برساند، باید غسل مس میّت کند.
  ۱۳۹۶/۳/۱
 • آموزش فقه

  احکام مربوط به غسل

  احکام مربوط به غسل
  در غسل باید تمام سر و گردن شسته شود، خواه واجب باشد، خواه مستحب
  ۱۳۹۶/۲/۲۰
 • آموزش فقه

  شکیات وضو

  شکیات وضو
  کسی که در کارهای وضو و شرایط آن، مثل وجود داشتن مانعی بر اعضا، زیاد شک می کند، باید به شک خود اعتنا نکند.
  ۱۳۹۶/۲/۱۷
 • آموزش فقه و مسائل شرعی

  موجبات وضو

  موجبات وضو
  شرط جواز عمل، و حرام نبودن، یعنی اگر آن عمل بدون وضو انجام شود حرام است.
  ۱۳۹۶/۱/۱
 • آموزش فقه

  شرایط صحیح بودن وضو

  شرایط صحیح بودن وضو
  وضو گرفتن با آب نجس یا مضاف باطل است، خواه بداند آن آب نجس یا مضاف است یا نداند، یا فراموش کرده باشد.
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
 • اگر مجتهد در مسأله ای فتوا داده و احتیاط نیز داده باشد، این احتیاط مستحب است.

  تفاوت احتیاط واجب با احتیاط مستحب

  تفاوت احتیاط واجب با احتیاط مستحب
  در احتیاط مستحب، مقلد باید به همان احتیاط عمل کند، یا به فتوای همراه آن و نمی تواند در آن مسأله به مجتهد دیگر رجوع کند. اما در احتیاط واجب، مقلد می تواند به همان احتیاط عمل کند، یا به فتوای مجتهد دیگری که پس از آن مجتهد، از دیگران اعلم است مراجعه کند.
  ۱۳۹۵/۱۲/۶
 • در صورتی که مجتهد از دنیا رفته اعلم باشد، بقای بر تقلید او واجب است.

  بقای بر تقلید میت

  بقای بر تقلید میت
  بقای بر تقلید میت باید با اجازه ی مجتهد زنده باشد، یعنی چنانچه به فتوای مجتهد زنده بقای بر تقلید میت جایز باشد، میتواند همچنان از او تقلید کند.
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
 • تقلید در احکام، اختصاص به واجبات و محرمات ندارد، بلکه در مستحبات و مکروهات و مباحات هم جاری است. 

  تقلید

  تقلید
  بر هر مکلفی که به درجه ی اجتهاد نرسیده و طریقه ی احتیاط را نمی داند، واجب است در احکام از مجتهد واجد الشرایط تقلید کند؛ یعنی اعمال خود را به استناد فتوای مجتهد انجام دهد.
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
 • آموزش فقه

  وظیفه ی کسی که بدون تقلید عمل کرده یا تقلیدش صحیح نبوده

  وظیفه ی کسی که بدون تقلید عمل کرده یا تقلیدش صحیح نبوده
  اگر مکلف مدتی از کسی تقلید کرده که جامع شرایط نبوده، مانند کسی است که بدون تقلید عمل کرده است.
  ۱۳۹۵/۱۱/۲
1 
مهمترین مطالب