شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹

اخبار مراجع

  • مرز موسیقی حرام و حلال، عبارت از ایرانی بودن، سنّتی بودن، قدیمی بودن، کلاسیک بودن، غربی بودن، یا شرقی بودن نیست.

    نظر رهبر فرزانه انقلاب درباره موسیقی اصیل ایرانی و سنتی و کلاسیک

    نظر رهبر فرزانه انقلاب درباره موسیقی اصیل ایرانی و سنتی و کلاسیک
    مرز موسیقی حرام و حلال آن است که انسان را به بیکارگی، ابتذال، بی حالی و واخوردگی از واقعیتهای زندگی بکشاند و نیز انسان را از معنویت، از خدا و از ذکر غافل کند و به شهوترانی تشویق کند.
    ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
1 
مهمترین مطالب