یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹

ادیان توحیدی

  • عقاید

    همگامی شیعه و سنی

    همگامی شیعه و سنی
    در شهرهای بسیاری شیعه و سنی همچون دو برادر در کنار هم کار و تلاش و همکاری نموده و در ازدواج و معامله و مسافرت مشارکت نموده و همواره به یکدیگر احترام می گذارند و هرگز تفرقه ای در کار نیست.
    ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
1 
مهمترین مطالب