ماه شعبان ماه آشتی کنان

بسم الله الرّحمن الرّحیم 

ماه شعبان ماه آشتی کنان:

 امام جواد علیه السلام فرمود: اگر کسی می خواهد به خدا برسد از راه دل زود زودتر می رسد تا از راه عمل زیاد. 
چرا که خیلی ها کار خیر زیاد انجام می دهند هزینه ها صرف می نمایند اما یک چیز آنان هیچوقت درست نمی شود و آن هم نظام اولیه دلشان درست نمی شود لذا تا دلشان درست نشود هیچ حرکتی به سوی خالق نخواهند داشت.
بخش دل بخش عاشقی است لذا خداوند تبارک و تعالی ملاک انسانیت ما را هیچ چیز جز محبت ذکر نفرموده است.
آری اگر انسان می خواهد میزان انسانیت خویش را بسنجد باید در دل خویش جستجو نماید ببیند محبوبهای دلش چه کسانی هستند؟
اگر الله و چهارده معصوم علیه السلام و جهاد فی سبیل الله برایمان محبوب تر بود نشانه انسانیت ماست. والا هر چقدر اهل عبادت باشیم انسان نیستیم باید اول دل را درست کرد.
باید دید کجای کار هستیم؟
خیلی خودمان را سر درگم نکنیم به دل خود رجوع کنیم پای خود را باید کنار کشید باید محبت خدا و خانواده آسمانی را وسط کشید. باید از خود گذشت. انسان تا نظام دل و محبتش را درست نکند هر جا که باشد در معرض خطر است. هر چقدر عالم تر باشد باسوادتر باشد هر چی عبادت بیشتری بکند خطرناک تر است اگر نظام دل و محبتش را درست نکند.
شیطان 6000 سال عبادت کرد ولی چون نظام دلش را درست نکرده بود در مقابل فرمان حق تعالی ایستاد و از بهشت رانده شد. انسان خیلی وقت ها کارهای خیرش از خدا دورش می کند و خودش متوجه نیست. چون با این کارها در برابر خدا گردن کلفت می شود و خودش متوجه نیست چون محبت در آنها نیست. مهم نیست که انسان چه مقدار سابقه خدمت دارد چه کسی هست؟ در درگاه حق مهم محبت واقعی است. 
نتیجه از عبادتها و دینداریها باید محبت باشد. 
روایت داریم کسی که حب و بغض او بر اساس دین نیست دین ندارد.
اگر از کسی به خاطر خودت بدت آمد در امتحان دینداری رد شده ای و باز اگر از کسی خوشت آمد به خاطر دل خودت اینجا هم پای دینداری تو می لنگد چون دین چیزی جز حبّ و بغض برای خدا نیست. ملاک های دوست داشتن و تنفر باید خدا و چهارده معصوم علیه السلام باشد. حتی در انتخاب همسر هم باید اینگونه باشد.
چیزی که برای خدا نباشد برای انسان گرفتاری خواهد داشت چون بین تو و خدا اختلاف است قرآن از ما همین را خواسته که هرچه را دوستداریم برای خدا دوست بداریم و از هر چه تنفر داریم به خاطر خدا باشد. به عبارتی تولی و تبری ما برای خدا باشد. هیچ چیز را برای خودمان نخواهیم معشوق واقعی ما الله باشد. در زندگی حرف حرف خدا باشد. تا انسان با خدا به صلح نرسد به قرب خدا نخواهد رسید و ماه شعبان ماه صلح با خداست. 
ادامه دارد...


به قلم مدیر هیئت بی بی رقیه(س) خرم آباد، سیده طاهره حسینی خرم آبادی