سیر نزول نورالزهرا سلام الله علیها

سخنرانی استاد خیرآبادی در هیئت محبان سیدالشهدا با موضوع سیر نزول نورالزهرا سلام الله علیها در تاریخ 97/12/8:

لینک دانلود