در آستان امام علی بن موسی الرضا(ع)

سخنرانی استاد ارجمند حاج علی خیرآبادی با موضوع معرفت به مقام امام علی بن موسی الرضا(ع):

لینک دانلود