مذاکرات وین

اخبار سیاسی:

مذاکرات وین

در حالیکه این روزها جامعه و فضای رسانه ای کشور عمدتاً درگیر موضوع ثبت نام کاندیداهای انتخاباتی است، مذاکرات وین همچنان ادامه دارد (آنهم بدون پاسخگویی بابت فرسایشی شدنش)؛ آیا قرارست در دقیقه ی ۹۰ از وین برای تاثیرگذاری بر صحنه انتخابات استفاده شود و یا مذاکرات شکست خورده اما قرارست فقط بنحوی زمینه برای تمدید توافق با آژانس مهیا نگه داشته شود؟! 🤔منبع: @bidariymelat