چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
کد مطلب: ۶۵۴۶

سومین ویژگی اصحاب و یاران امام زمان (عج الله) 
مهدویت

سومین ویژگی اصحاب و یاران امام زمان (عج الله) 

::> ولایت آنلاین، گروه عقاید <::
سومین ویژگی امید به ثواب و پاداش حضرت حق دارد. امید به اعمال خودش ندارد. امید به پاداش دیگران ندارد. فقط چشم به پاداش حضرت رب العالمین و به فضل و رحمت او دوخته است.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 سومین ویژگی اصحاب و یاران امام زمان (عج الله):

 خدای منان همه ما را از محبین عصمت و طهارت لاسیما حضرت مهدی عج الله قرار دهد. 
اولین ویژگی های یاران حضرت تقواست. یاران حضرت با گناه در همه مظاهرش مبارزه می کنند و کمر همت بسته اند تا واجبات حضرت رب العالمین را اجرا کنند و نه تنها با گناه مخالفند و مبارزه می کنند؛ بلکه از شهبات و کروهات نیز اجتناب و پرهیز می کنند؛ چون آقا امام صادق علیه السلام فرمودند: هر که دوست دارد ار اصحاب و یاران امام زمان عج الله باشد «فلیعمل بالورع» باید اهل ورع باشد. نفرمود: اهل تقوا، بلکه بالاتر از تقوا؛ ورع . یعنی در صد متری گناه می ایستد. نه تنها گناه نمی کند، بلکه شبهات را نیز انجام نمی دهد. با شبهات مبارزه می کند.

امام زمان عج الله و شیخ مفید: 

بی جهت نیست که برجستگان، مورد عنایت حضرت حق قرار گرفته اند. حضرت سر قبر آنان می آید و از مرگ آنان ناراحت می شود و گریه می کند و می فرماید: شیخ مفید با مرگ تو علم نیز همراه تو دفن شد و تعبیر برادر دارد، می فرماید: برادر من با رفتن تو کمر من شکست. این تعبیر، تعبیر بسیار بلندی است. حجت حق، کلیدار جهان هستی، واسطه فیض بین خدا و ماسوی الله، درباره شخصی این گونه سخن بگوید؟! چرا؟ چون شیخ مفید نه تنها گناه نمی کرد، بلکه با شبهات نیز مبارزه می کرد. من این جریان را از حضرت آیت الله اشتهاردی شنیدم، بچه بودیم در محل پای منبر ایشان می رفتیم، این جریان را فرمودند: شیخ مفید وقتی پذیرفت که سید مرتضی و سید رضی را به عهده بگیرد، شب در خواب دید حضرت زهرا، امام حسن، و امام حسین علیه السلام را آورده است و فرمودند: «یا شیخ علمهما الفقه». مادر جلوه حضرت زهرا و سید رضی و سید مرتضی، جلوه امام حسن و امام حسین علیه السلام است. تعبیر خواب را هم فهمید که این ها خیلی برجسته خواهند شد.
یک روزی مرحوم شیخ مفید به شاگردانش شانه می داد تا محاشنشان را شانه کنند. به سید مرتضی و سید رضی شانه نداد، با این که آن ها از برجسته ترین شاگردانش بودند. این ها آمدند منزل. به مادر گفتند: شیخ مفید امروز به همه شانه داد، به ما دو نفر شانه نداد. مادر خیلی تعجب کرد. آمدند به محضر شیخ مفید. آقا زاده ها گله مندند می گویند: به همه شانه داده شد، به ما داده نشد.
شیخ مفید فرمود: مگر سید مرتضی و سید رضی ریش در آورده؟ یعنی چه این جمله؟ یعنی از وقتی این دو بزرگوار را آوردی به نزد من، چون این دو نوجوان زیبا چهره بودند من هنوز به چهره این ها نگاه نکرده ام. شیخ مفید کیست و چیست؟ به چهره این دو بزرگوار نگاه نمی کند. مبادا یک وقت یک خیال و خطور زیبایی به ذهنش بیاید. بی جهت نیست که شیخ مفید مورد خطاب آقا امام زمان عج الله است. 
حضرت علی علیه السلام می فرماید: «القلب مصحف البصر». چشم به منزله قلم است و دل به منزله کتاب. هر چه چشم می بیند دل می نویسد. در حقیقت دل مصحف و کتاب دیده و چشم است. اگر چشم فیلمهای کذایی را نگاه کند، اگر منظره های حرام را نگاه کند، تمام این ها را به خورد دل می دهد. آیا این دل دیگر لیاقت دیدار حضرت را دارد؟ شیخ مفید می گوید: من نگاه به آن ها نکردم، مگر صورتشان مو در آورده است؟
ما خیلی راحت می گوییم اگر گردی صورت زن باز باشد مانعی ندارد، تا مچ دست او را می توان دید، گردی صورت او را می توان دید؟ من از شما می پرسم: انسان که به خواستگاری می رود و کسی را می پسندد، آیا عامل پسندیدنش صورت است، یا دست است و یا پاست، یا چیز دیگری است؟ تمام پسندها در چهره را نگاه بکنم. لااقل انسان احتیاط می کند، شبهه که وجود دارد، شیخ مفید با شبهات نیز مبارزه و مقابله می کرد و از شبهات نیز اجتناب می کرد.
روزی سید مرتضی و سید رضی کتاب های پدر را تقسیم می کردند پدر خیلی کتاب داشت. یکدانه کتاب باقی ماند. این یک دانه را نمی توان تقسیم کرد. برادر ها با هم گفتگو کردند؛ یکی به دیگری گفت: این کتاب مال کسی که عمل مکروه انجام نداده است. برادر دیگر گفت: نه این کتاب مال کسی که قصد عمل مکروه را هم نداشته است. نیت آن را هم نکرده است. گفت: برادر من فکر مکروه را کرده ام، ولی انجام نداده ام، ولی فکر مکروه هم از شما سر نزده است.

پاسخ امام زمان(عج):

شیخ مفید و سید مرتضی در مسئله ای اختلاف داشتند. گفتند: کاری ندارد، نامه را می نویسیم و صورت مسئله را داخل ضریح حضرت می اندازیم. داخل ضریح انداختند. بعد ضریح را باز کردند و نامه را در آوردند، دیدند حضرت نوشته اند: «الحق مع ولدی و لکن الشیخ معتمدی»: حق با فرزند من است، شیخ مفید هم مورد اعتماد من است.
چگونه می شود این گونه انسان جواب بگیرد؟ چون ایشان با شبهات مبارزه می کردند، جواب می آمد. هیچ بنده ای نیست که ما اهل بیت را دوست بدارد و در معرفت و شناخت ما اخلاص داشته باشد و از ما پرسش و سوالی داشته باشد جز این که ما جواب مسأله را در قلبش القا می کنیم. بنابراین هر کسی این دو ویژگی را داشته باشد: 1-ما اهل بیت را دوست بدارد. 2-در معرفت و شناخت ما اخلاص داشته باشد. حضرت پاسخ سوالی را در دل او القا می کند.
گاهی انسان می خواهد امامان را بشناسد و به رخ دیگران بکشد، امامان را بسناسد و منبع و منشأ درآمد و پول در آوردن قرار دهد، امامان را بشناسد تا هر گاه حاجتی دارد در خانه آنها برود و حوائج را بگیرد، یک منافعی مادی را در نظر بگیرد. و گاهی می گوید: برای من تکلیف و فرض است که امامان را بشناسم. بنابراین اول محبت، دوم معرفت خالصانه.  اگر هر دو ویژگی را واجد و دارا باشد و از ما سوالی بپرسد و بگوید: مهدی جان! من در این قضیه و در راهی مانده ام در این مسئله من چه کار کنم؟ می دانید ما چکار می کنیم؟ ما جواب مسأله را در قلبش و در دلش القا می کنیم. بلافاصله در دلش می اندازیم که جواب مسأله شما این است و این کار را انجام دهید. البته، تقوا لازم دارد، مبارزه با شبهات لازم دارد. و در این صورت حضرت خیلی سریع جواب می دهد.در قضیه انار فرمودند: خودتان سه روز مهلت خواستند و گرنه من همان جا جواب شما را می دادم، به قلبشان می افکندم و می رفتنید. مشکل و شبهه را حل می کردید.
سید بن طاووس این روایت را باور کرده است. وی در «کتاب کشف المحجه لثمره المهجه» که کتاب اخلاقی بسیار زیبایی است. می گوید: سید محمد هر گاه در زندگی برایت مشکلی پیش آمد یک نامه بنویس به امام زمان عج الله و نامه را زیر بالش بگذار. صبح وقتی بلند می شوی، جواب سوال تو در آن نامه نوشته شده است.
«و نفخنا فی روعه»: در قلب ها می دمیم و جواب مسأله را در آن قرار می دهیم. منتها شرطش محبت و اخلاق در شناخت است. 
شیخ مفید و سید مرتضی این گونه است که جواب مسأله را می گیرند. آنها دلشان دل است. دلیست که می تواند جواب مسأله را بگیرد. گیرنده آنها قوی است. شرطش تقواست. این یکی از ویژگی های یاران حضرت است. تقوا، آن هم تقوای خالص الخاص که نامش را در احادیث و روایات ورع گذاشتند. 
لذا امام صادق علیه السلام فرمود: همانا یاران امام صادق کسانی هستند که چهار ویژگی دارند، ویژگی اولشان: «من اشتد ورعه»: ورعشان شدید و محکم است. هیچ گاه وارد کلاس و مرحله های مکروه نمی شوند. مواظبتش مواظبت شدیدی است. 

حرکت برا خدا:

دومین ویژگی : «و عمل لخالقه». چرا نفرمودند: «عبد لخالقه». این هم نکته ظریفی دارد. نفرمود عباداتش مال خداست. این که خیلی هنر نیست، آدم باید نماز را برای خدا بخواند، روزه را برای خدا بگیرد. فرمود: «عمل لخالقه». اعمال عبادی و غیر عبادی و تمام حرکات و رفتارش برای خدا باشد. نماز برای خدا، حجش، خوردنش برای خدا، حرکات و سکنات سیاسیش هم برای خدا باشد.
این جمله را من از حضرت آیت الله بها الدینی شنیدم: وقتی امام وارد ایران شدند، آمدند منزل و حسینیه ما، برای باز دید. آقا سید احمد  آقا هم همراه امام بود، یک نگاه عمیق و خاصی به امام کردم، ببینم امام این انقلاب را چگونه شروع کرده اند؟ عاملش کیست؟ چه کسی به ایشان فرمان داده است؟ نفس به او فرمان داده است؟ عادت فرمان داده است؟ تفکرات شخصی به او فرمان داده است؟ فرمودند: برانداز کردم. نه ظاهری، بلکه باطنی. فرمودند: خوب که نگاه کردم، دیدم امام دستشان را که بالا می آوردند برای خدا حرکت می دهد. چشمش را که باز و بسته می کند ملکه اش شده برای خدا بکند. حرف و نگاه و حرکاتش برای خداست. دیدم همه حرکاتش خدایی است. به این می گویند «عمل الخالقه». نه تنها عباداتش برای خداست که اعمالش برای خداست.
مدرس برای خدا حرف می زد. تحت تأثیر جو قرار نمی گرفت همه مرگ بر مدرس می گفتند. مدرس می گفت: زنده باد خودم. واقعا هم زنده باد مدرس. خدایی بود. «عمل الخالقه». حرفم روی همین یک کلمه است. آیا عمل لخالقه یعنی عمل لدنیاه؟ عمل لسیاسته؟ عمل لریاسته؟ عمل لدرهمه و دیناره؟ برای چه ما داریم حرکت و عمل می کنیم؟
ویژگی دوم یاران حضرت این است که برای خدا حرکت می کنند. این جمله، جمله زیبایی است که یکی از نشانه های متقین و اهل تقوا این است: «و جعل شهوته و محبته فی خالقه» اهل تقوا میل و شهوت و خواستشان را در خدای خود قرار داده اند. اگر شهوت بی حکمت بود که خدا در وجود بشر قرار نمی داد. شهوت یعنی میل، اشتها، اولیای خدا هم میل دارند، اشتها دارند، ولی اشتهایشان در مسیر خداست، اشتها به فرمان و دستورات خدا دارند. اشتها به مناجات با خدا دارند. اما اهل طبیعت هم شهوت دارند. یا شهوت جنسی دارند یا شکم، یا پول، یا ریاست. برای ریاست می میرند. فرمودند: «ملعون من تراس ، ملعون من هم بها» معلوم است هر کس خودش را به ریاست بزند. یک وقت ریاست در خانه می آید، یک وقت با زور می خواهد به ریاست برسد. هر که می خواهد با زور به ریاست برسد معلوم است. 

تحیر و سر گردانی در زمان غیبت:

وقتی حضرت علی علیه السلام به حضرت امام حسین علیه السلام خبر از قیام حضرت مهدی عج الله نهمین فرزند منور و مقدس آقا امام حسین علیه السلام داد، حضرت فرمودند: «ان ذلک لکائن؟» آیا این قضیه رخ می دهد؟ این سوالات را می کنند ما چیزی گیرمان بیاید. فرمود: قسم به آن خدای که رسول الله را به رسالت انتخاب فرموده است، می آید «و لکن بعد غیبه و حیره» بعد از یک غیبت طولانی و بعد از تحیر و گیج بودن مردم. یکی این طرف و یکی آن طرف، گیجی هم مال خود ماست. مسئول گیجی هم خود ما هستیم. وقتی ما نشانه های محب را داشتیم، حضرت جوابمان را می دهد. هیچ گاه در زندگی گیج نمی شویم. 
من آن قدر آدم عامی را می شناسم، ولی از اول انقلاب یک دانه اشتباه در انتخابات و رای دادن نکرده است. تمام رای ها را صحیح و درست انجام داده است. بعضی هم داریم با سوادند، چه سواد دانشگاهی، چه حوزه ای، ولی از اول انقلاب همه اش اشتباه کرده اند. یک دانه رای درست و حسابی تا به حال نداده اند.
چگونه می توانم از تحیر نجات پیدا بکنم؟ «و حیره لا تثبت فیها علی دینه الا المخلصون المباشرون لروح الیقین» کسی در دین صحیح و درست ثبات قدم پیدا نمی کند جز کسانی که در کلاس اخلاصند. ثبات قدم در دین ولایی، دینی که امامت دارد، دینی که حاکمش ولایت است، نه دین من در آوردی. به این که هر کسی پیدا شود بگوید: من از قرآن و روایات یک قرائتی دارم. چیزی می فهمم. این گونه که دنیا می شود جنگل مولا، اگر هر کسی ادعا کند که من چیزی می فهمم. 
اسلام اگر قرآن را فرستاد، فرمود: قرآن را چه کسانی می فهمند و مفسرین قرآن چه ویژگی هایی دارند. اسلام شناس کیست و چه کسانی می توانند اسلام را  تفسیر کنند. من سوالم این است: آیا امام زمان غائب شدند و تفسیر و حفظ و نگهداری اسلام را، زعامت و رهبریت اسلام را مسکوت گذاشتند؟ یا حرف زدند؟ یا نشانه و آدرس دادند؟ دیگر قرائت های متعدد بی جاست و حرف بی ربطی است. 
فرمودند: مثل یک مملکت که وزیر دارد، اگر هر کسی ادعای معاونت کند،  مملکت که به هم می خورد. وزیر این قدر عقل و درایت دارد، که یک معاون در وزارتخانه خود انتخاب می کند. امام زمان عج الله که در پرده غیبت به سر می برد، آیا وزرایی دارد؟ یا ندارد؟ وزرای عصر غیبت کیانند؟ چه ویژگی هایی دارند؟ ویژگی های وزرای غیبت آیا در دانشگاه درس خوانده اند؟ نه. در آموزش و پرورش؟ خیر. در سر زمین های کشاورزی؟ خیر. باید بگردیم در حوزه های علمیه پیدا کنیم. دو دو تا چهار تاست، گیجی ندارد. خودشان جهت و مسیر را بیان فرمودند. من اگر گیج شدم دارم خودم را گیج می کنم . فرمودند: الا المخلصون: کسانی که در کلاس اخلاصند، این ها تحیر ندارند. حضرت به آن ها القا می کند. خود آگاه یا ناخودآگاه مسیر  را یافتند و پیدا کردند.
«و عمل لخالقه» این دومین ویژگی است. حرکات و سکنات باید برای خدا باشد. «قل ان صلواتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین» بگو: نماز و تمام عبادات من و زندگی و مرگ من، همه برای خداوند متعال است. سوره مبارکه انعام، آیه 162. محبت و ممات درنده بودن و نفس کشیدن و جان دادن که ربطی به عبادات ندارد. یعنی یاران حضرت تمام اعمالشان را عبادی می کنند. غذا می خورد برای خدا. خوردنش جنبه عبادت پیدا می کند. خوابش همین طور برای خداست.
سوم: «رجال ثوابه» امید به ثواب و پاداش حضرت حق دارد. امید به اعمال خودش ندارد. امید به پاداش دیگران ندارد. فقط چشم به پاداش حضرت رب العالمین و به فضل و رحمت او دوخته است.
چهارم: «خاف عقابه» از عقاب خدا می ترسد. علامت امید به ثواب این است که دنبال ثواب و پاداش حرکت می کند. نشانه رجا حرکت است. کسی که می گوید: من امیداوارم باید به سوی مأمول و آرزویش حرکت کند. کسی هم که می گوید من جهنم می ترسم باید از جهنم پا به فرار بگذارد. چطور شد که اگر من از دیوار شکسته می ترسم، زیر آن دیوار نمی نشینم. نشانه ترس فرار است. نشانه ترس از جهنم هم فرار از جهنم است و هر عاملی که بشر و انسان را جهنمی می کند. 
تا کی به تمنای وصال تو یگانه
اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه
آیا رسد آخر شب هجران تو یا نه
ای تیر غمت را دل عشاق نشانه
جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه
هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو
هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو
در کعبه و بتخانه که جانانه تویی تو
مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو
مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه 


از حجه الاسلام والمسلمین حسین گنجی


نویسنده کبری شعبانی


تاریخ ارسال مطلب: ۲۲:۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۷
ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر مربوطه در وب منتشر خواهند شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهند شد.


مهمترین مطالب
مهمترین مطالب گروه