یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸

فایده تقیه
اخلاق

فایده تقیه

::> ولایت آنلاین، گروه اخلاق و عرفان <::
اصل این تقیه ی شرکت در نماز جماعت اهل سنت توسعه ی اسلام و ادارک فضل جماعت برای حفظ وحدت اسلامی است.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 صدای سخن عشق:

فایده ی تقیه: 

اصل این تقیه ی شرکت در نماز جماعت اهل سنت توسعه ی اسلام و ادارک فضل جماعت برای حفظ وحدت اسلامی است.
ولی نیات وحدت اسلامی مختلف است. ممکن است نیت انسان صحیح نباشد و ممکن است نیت صادقی داشته باشد. آیا حضرت امیرعلیه السلام نیست خراب بود که وحدت اسلامی را در نظر داشت؟ والا از همان اول باید به شیعه بگویند داخل جماعت این ها نروید. نه این که این قدر ترغیب شود که ما داخل جماعتشان برویم که«الصلاه معهم کالصلاه خلف رسول الله: نماز با آنها مانند پشت سر رسول خداست». چرا؟ به جهت این که برای«او» این کار را می کنیم و برای خاطر او به نماز کسانی می رویم که می دانیم نماز نمی خوانند.
کما این که خود حضرت امیر علیه السلام برای خاطر اسلام دست به شمشیر نزد. علامتش(نتیجه اش) هم این است که الحمدالله ان زمان شیعیان چهار نفر بودند اما اینک از چهار صد میلیون هم بیشتر شده اند. به خاطر همین ملاحظاتی است که خود امامان معصوم علیه السلام می کردند و دستور هم می دادند که بکنید.


احتیاط در مقام فتوی: 
شخص عربی از مرحوم شیخ محمد رضا ال یاسین پرسید: در حال رکوع و سجود«تسبیحه ی کبری» چند بار باید گفته شود؟ 
ایشان در جواب فرمود:«سه مرتبه واجب است» بعد از رفتن سوال کننده به عنوان اعتراض به ایشان عرض شد هیچ یک از فقها چنین فتوایی نداده است. ایشان فرمودند: این شخص یکی قبل از سجده و یکی را در حال سجده، و سومی را در هنگام سر برداشتن می گوید؛ لذا خواه ناخواه یکی از ان سه در حال سجده انجام می گیرد.
ظاهر این است که بهتر است انسان در  مقام عمل شخصی خود از احتیاط نگذرد و عمل را موافق احتیاط انجام دهد، ولی در مقام فتوی دستور به احتیاط مشکل است.


تاثیر تکوینی اذان و اقامه: 
اذان و اقامه گفتن در گوش کودک به هنگام ولادت معرفی تکوینی ایمان برای او است.
هم چنین«تحینک الطفل بماء الفرات و التمر» برداشتن  کام کودک با اب فرات و خرمای رسیده تاثیر تکوینی دارد .
نقل می کنند: یک زن مسیحی در تبریز مسلمان شد
، و علت گرایش او به اسلام اشتیاق او به معنویت اذان بود. اذان مجذوبیت تکوینی دارد. اما چون از دین خود خارج شده بود، اموالش را  مصارده کردند، البته این امر در زمان ناصر الدین شاه بود. و شاه توانست مقداری از اموال مصادره شده ی او را به واسطه خروج از دین مسیحیت برای او تحصیل کند.


 اختلاف در مسئله ی تکتف:
اختلاف مذاهب دیگر خیلی کم باشد از چهار نفر کمتر نیست. و این که این چهار امام اهل سنت در مساله ی اتفاق داشته باشند نادر است؛ حتی در مساله ی تکتف که دیگر شعارشان شده است. مالک مخالف تکتف در فریضه است. مخالفت مالک هم خود بهترین دلیل است(بر این که این عمل از واضحات نبوده) به جهت این که تکتف یک چیز مختفی نیست. پس ان شخص غلط کرده گفته است: حضرت رسول را در فلان جا دیدم که تکتف می کرد. چطور فلان جا راجح باشد اما جلو ملاراجح نباشد؟! احدی از روات واز اصحاب ندید الا یک نفر؟ قطعا دروغ گفته است که من در فلان جا دیدم که حضرت رسول تکتف کرد. چطور پیش مامومان و این همه اصحاب تکتف نمی کرد اما ان جا تکتف کرد.


دست بسته نماز خواندن: 
بزرگان عامه چه حرفیه هایی می زنند؟ می گویند: اختلاف است که حضرت رسول اکرم هم متکتف نماز می خواند یا در زمان خلیفه ثانی اختراع شده است؟! آیا سلف به این کار ملتزم بوده اند یا خیر؟!
ما می گوییم آیا مالک و اساتید مشایخ مالک که دست باز نماز می خوانند از سلف نبودند یا این که از سلف خبر نداشتند اما شافعی وابن حنبل که بعد از مالک و از شاگردان او هستند از سلف خبر داشتند ولی مالک که استاد آنها بوده بی خبر بوده است؟!


معنای حدیث صلوا کما رایتمونی اصلی: 
بنده گمان می کنم حدیث«صلوا کما رایتمونی اصلی»: همان گونه که می بینید من نماز می خوانم نماز بخوانید. که از پیغمبر اکرم صل الله علیه واله و سلم نقل شده صحت دارد اما این که حضرت بالای منبر نماز خوانده باشند ثابت نیست. زیرا کسی که شبانه روز پنج مرتبه در بالای منبر برود و نماز را به آنها تعلیم کند؟! آیا نماز های پنجگانه یومیه در تعلیم مردم کافی نبود تا این که ان حضرت بالای منبر برود و بگوید همان کار را که من در شبانه روز پنج بار انجام می دهم شما  نیز همان گونه به جا آورید؟!


نماز صبح چهار رکعتی!:
شخصی گفت:«در مسجد الحرام به جماعت اهل سنت اقتدا کردم و نماز صبح را چهار رکعت خواندند! از یکی از مامومان پرسیدم این امام جماعت چرا چهار رکعت خواند گفت: در روز جمعه نماز صبح را چهار رکعت می خواند» آیا محتمل است که عاقلی این جور حرف بزند؟ این ها این جور جاهلند.
ممکن است در شیعه هم این جور کسی پیدا شود که به مذهب شیعه یک چیز هایی را نسبت بدهد که اصلا اهل این دین نمی گویند تا چه رسد که اهل مذهب بگویند اما آدم باید مجهولات را از داخل کتاب وسنت بفهمد این که نماز مغرب سه رکعت است اصلا لازم نیست از قرآن ببینیم یا فرض کنیم که در روایت هم نبوده نزد خود مسلمانان ها واضح است. دیگر چکار کنیم؟! گاهی عقل (برخی) این همه ضعیف می شود که واضحات را نمی فهمد. 
اجماع عقلای امامیه برای ما کافی است ما می دانیم که مذهب حق همین مذهب امامیه است. اگر تمام غیر اهل این مذهب در صورتی که بر یک امری اتفاق بکنند و ان بر خلاف مذهب امامیه باشد ما برای ان یک پول هم ارزش قائل نیستیم.


شرط عدالت در امام:
شرط عدالت در نماز جماعت اختصاص به شیعه ندارد و در بین اهل سنت اختلافی است. ابن رشد نقل می کند: این جور نیست که مشخص باشد عدالت شرط نیست نخیر اقوال زیاد است. بعضی می گویند همین که نماز را خوب بخواند کافی است، دیگر هر کاری که می خواهد بکند . این یکی از اقوالشان است .
یکی از علمای آنها به یک نفر شیعه این گونه اشکال کرده است که چرا شما عدالت را در امام شرط می دانید و حال ان که علی علیه السلام پشت سر خلفای سه گانه نماز می خواند؟ این شیعی هم به او گفت: مگر ان ها عدالت نبودند که حضرت پشت سرشان نماز نخواند؟
ان سنی گفت: چه فسقی بالاتر از اینکه غصب خلافت کرده باشند. پناه بر خدا (اگر این سنی می دانسته که ان ها خلافت را غصب کرده بودند و باز سنی بود) اما باید این کلام را تاویل کرد؛ زیرا این عالم سنی منظورش این بوده که علی علیه السلام که ان ها را غاصب خلافت می دانست چطور پشت سر اینها نماز خواند؟ جوابش این است که «اقرا لفظک» هم داشته چه می دانی که نداشته است.


نماز فرادای در جماعت باطل: 
برخی احتجاج می کنند که امام حسن و امام حسین علیه السلام پشت سر مروان در زمانی که عامل معاویه بود، نماز خواندند. نماز ان ها فرادی بو ه است. حتی امام زین العابدین علیه السلام در نماز جمعه بعد از دو رکعت جماعت، امام که سلام داد بلند شد و دو رکعت خودش را خواند. پرسیدند:«این چه نمازی است که شما بعد از نماز جمعه می خوانید؟»حضرت فرمود:«انما رکعات متشابهات: این دو رکعت هم شبیه به ان دو است.»!


تناقض دیگر در فقه عامه: 
عامه بلند کردن دست در حال تکبیره الاحرام را خلاف سنت و ان را بدعت می دانند، با این حال حرکت و عدم طمانینه در حال اذکار مستحبه را مبطل نماز نمی دانند، بلکه فقط طمانینه را شرط کمال می دانند!


موضوع: صدای سخن عشق
حامد اسلام جو


نویسنده مطلب: فاطمه طاهری


تاریخ ارسال مطلب: ۲۳:۲۲ - ۱۳۹۸/۴/۴
ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر مربوطه در وب منتشر خواهند شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهند شد.


مهمترین مطالب
مهمترین مطالب گروه
پربیننده ترین
پربحث ترین