پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
کد مطلب: ۳۲۹۶

برهه شدن در عزاداری ها
احکام و مسائل شرعی

برهه شدن در عزاداری ها

::> ولایت آنلاین، گروه احکام <::
سوال: برهنه شدن عزاداران درعزاداری ها برای سینه زنی چه صورت داشته و تکثیر فیلم و سی دی های این گونه جلسات و نگاه کردن زنان به این فیلم ها چگونه است؟

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ازدواج با غیر مسلمان و غیر شیعه:

سوال: ازداواج مسلمان با غیر مسلمان و ازدواج شیعه با اهل سنت چه صورت دارد؟

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان صحیح نیست و ازدواج زن شیعه با مرد سنی مکروه است و ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان اگر موقت باشد و همچنین ازدواج مرد شیعه با زن سنی مانعی ندارد.

حضرت آیت الله بهجت: اولی در صورت کتابی بودن، عقد موقت بی اشکال است و در فرض دوم نمی توان دختر شیعه یا زن شیعه را به عقد آن ها در آورد به احتیاط تکلیفی.

حضرت آیت الله سیستانی: ازدواج با اهل کتاب به احتیاط واجب جایز نیست و با اهل سنت اگر خوف انحراف نباشد، جایز است.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: ازدواج مسلمان با غیر مسلمان جایز نیست و ازدواج  مردان شیعه با زنان اهل سنت اشکالی ندلرد. ولی ازدواج زنان شیعه با مردان اهل سنت با توجه به خطر انحراف مذهبی اشکال دارد.

حضرت آیت الله تبریزی: زن به غیر مسلمان نمی تواند شوهر کند و ازدواج مرد با غیر کتابیه باطل است و ازدواج دائم مرد با کتابیه جایز ولی بر خلاف احتیاط است، با وجود خطر انحراف در عقیده, ازدواج با غیر شیعه باید ترک شود.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمی تواند با زن کافره غیر مسلمان غیر اهل کتاب ازدواج نماید، ولی متعه کردن زن اهل کتاب مانند یهود و نصاری مانعی ندارد، بلکه جواز ازدواج آنان بطور دائم نیز خالی از قوت نیست و در صورت تمکن از ازدواج با مسلمه کراهت شدیده دارد، بلکه در این صورت احتیاط  ترک نشود.

خشک کردن پرندگان و حیوانات:

سوال: خشک کردن پرندگان و حیوانات بوسیله برق در حالی که زنده هستند چه صورت دارد؟

حضرت آیت الله خامنه ای: موارد مختلف است و به طور کلی این عمل کار پسندیده و صحیحی نیست.

 حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: مکروه است.

 حضرت آیت الله بهجت: اگر مالیت محترمه برای افرادی دارد اتلاف آنها جایز نیست، مگر قصد حلالی بر آن مترتب باشد مثل تزیین.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: احتیاط در ترک آن است مگر، اینکه برای بحثهای علمی ضرورت داشته باشد.

حضرت آیت الله تبریزی: اگر غرض عقلایی در بین باشد و خشک کردن بعد از مردن حیوان باشد مانعی ندارد.

حضرت آیت الله سیستانی: اشکال ندارد.

خرید و فروش صلیب:

 سوال: خرید و فروش صلیب که علامت مسیحیان است به صورت طلا و نقره یا شکل دیگر توسط مسلمانان چه صورت دارد؟

حضرت آیت الله بهجت: اشکال دارد.

 حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: بر مومنین لازم است که از اموری که موجب ترویج فرهنگ اجانب است اجتناب کنند.

 حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: حرام است  و از بین بردن هیئتش واجب است.

حضرت آیت الله تبریزی: جایز نیست.

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی: جایز نیست .

حضرت آیت الله سیستانی: جایز نیست.

کمک به مستمندان و اعلام اسم نیازمندان:

سوال: آیا آوردن اسم نیازمند در روزنامه یا رسانه به نیت کمک مردم به آن جایز است؟

وظیفه مردم پس از شنیدن و یا خواندن مطالبی در این مورد در قبال کمک به این دسته از مستمندان چیست؟

حضرت آیت الله گلپایگانی: 1- اگر نیازمندی راضی نباشد که نامش در رسانه یا روزنامه ذکر شود جایز نیست.

2- کمک به مستمندان به طور کلی امری است که عقل و شرع و عرف آن را تحسین می کند, از ثوابهای عظیم الهی بهرمند می شود و می تواند صدقات واجبه و مستحبه را به او بدهد.

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: 1- با موافقت آنها مانعی ندارد, ولی بدون توافق آنها اگر موجب هتک یا اهانت آنها باشد جایز نیست.

2- برای کسانی که از شرایط زندگی آنان و نیاز آنها اطلاع پیدا می کنند به مقتضای آیه شریفه (وفی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم) و روایات فراوان دیگر، لازم است، در حد توان در رفع مشکل آنها اهتمام ورزند.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: 1-این کار در صورتی جایز است که با اطلاع ورضایت آن شخص باشد. 2- وظیفه همگان آن است که در حد توان به آنها کمک کنند. (نشریه مسجد83/3/3)

برهه شدن در عزاداریها:

سوال: برهنه شدن عزاداران درعزاداریها برای سینه زنی چه صورت داشته و تکثیر فیلم و سی دی های این گونه جلسات و نگاه کردن زنان به این فیلم ها چگونه است؟

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: برهنه شدن اشکال دارد واگر جایی باشد که زنها هستند و نگاه می کنند حرام است.

حضرت آیت الله بهجت: در حضور نا محرم احتیاط در ترک است و نظر به تصویر اگر موجب مفسده باشد اجتناب لازم است.

   حضرت آیت الله صافیگلپایگانی: زنها باید از نگاه کردن به بدن نا محرم خوداری کند.

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: نگاه زنها به بدن برهنه مردان اگر آنها را نشناخته و مفسدهای نداشته باشد مانعی ندارد والا جایز نیست.

 حضرت آیت الله تبریزی: در صورتی که مفسده ای بر آن مترتب نباشد مانعی ندارد.

حضرت آیت الله سیستانی: اشکال ندارد, گرچه زنان به احتیاط واجب نباید نگاه کنند.

خوردن تربت حسینی(علیه السلام) به قصد استشفاء:

سوال: آیا تربت حسینی که خوردن آن به قصد استشفاء مستحب است چه محدوده ای از مرقد شریف حضرت را شامل می شود آیا خوردن مقداری از مهرهای کربلا نیز همان حکم را دارد؟

حضرت آیت الله خامنه ای: قدر متیقَّن تربت  قبر شریف و ملحقات عرفی آن است و مهر اگر از آن دو محل تهیه شده باشد، همان حکم را دارد.

حضرت آیت الله تبریزی: خوردن آنچه به عنوان تربت قبر امام حسین (علیه السلام)  یا مهر کربلا در دسترس است، چنانچه به مخلوط کردن در آب باشد به طوری که مستهلک شود به قصد استشفاء مانعی ندارد.

 حضرت آیت الله صافی گلپلایگانی: بعید نیست، ولی احتیاط این است که رجاء و تبرَکا کمی از مهر را در مقداری آب حل کنند، بطوری که در آب مستهلک شود و آن را بیاشامد.

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: هر جا عرفا تربت کربلا محسوب شود ( که در روایات محدوده ای برای آن مشخص شده) و مهرهای ساخته شده از آن محل هم نیز همین حکم را دارد.

حضرت آیت الله سیستانی: به احتیاط واجب از قبر شریف و آنچه عرفا به آن ملحق است نباید تجاوز کند و اگراز سایر موارد مانند اطراف قبر بخواهند استفاده کنند، باید با آب مخلوط کنند که صدق خوردن خاک نکند.

 حضرت آیت الله بهجت: احوط اقتصار بر ماخوذ از قبر و اطراف قبر مطهر است و در زائد بر ان در آب مستهلک شود.

 حضرت آیت اله مکارم شیرازی: الف) از نقاط نزدیکی که دسترسی به آن در شریط  فعلی ممکن است  خواه چند صد متر باشد یا یک کیلومتر یا بیشتر.

ب) آری، همان حکم را دارد، مقدار کمی را در آب حل می کند و می خورد.

الکل سفید پاک است یا نجس:

سوال: الکل سفید که برای تزریقات در درمانگاهها و بیمارستانها به کار می رود پاک است یا خیر؟

حضرت آیت الله خامنه ای: اگر معلوم نیست در اصل از اقسام مایعات مست کننده باشد محکوم به طهارت است.

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی: آری پاک است.

 حضرت آیت الله بهجت: اگر مسکر مایع بالاصاله است، نجس است.

حضرت آیت الله سیستانی: پاک است.

 حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: پاک است.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: اگر در ترکیب آن الکل مست کننده نجس وجود داشته باشد نجس است و اگر مشکوک باشد، محکوم به طهارت است.

حضرت آیت الله تبریزی: محکوم به طهارت است.

(مسئله: الکل صنعتی که برای رنگ کردن درب و میز و صندلی و مانند اینها به کار می برند، اگر انسان نداند از چیزی که مست کننده وروان است درست کرده اند پاک می باشد. رساله مراجع عظام تقلید دامت برکاته)

فیلم ساختگی:

سوال:ا خیرا فیلمی منتشر و تکثیر شده و مدعی هستند در حال فیلم برداری از یک امام زاده، تصویری شبیه عکسهای منسوب به ائمه به صورت متحرک در فیلم آمده و ادعا می شود، ایشان حضرت ابوالفضل علیه السلام است، آیا صحیح است؟ و اساسا ممکن است چنین حالت اتفاق بیفتد که تمثال ائمه و شخصیتهایی همچون حضرت ابوالفضل علیه السلام در دوربین نقش بندد.

حضرت آیت الله خامنه ای: نسبت مذکور ثابت نیست.

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی: این کار صحیح نیست و بعید نیست کار دشمنان شیعه برای سست کردن اعتقادات پیروان مکتب اهل بیت یا وهن این مذهب باشد.

 حضرت آیت الله بهجت: جعلی است و ترویج و خرید و فروش آن جایز نیست.

 حضرت آیت الله سیستانی: این فیلم ساختگی است.

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: خیر باطل است.

 حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: بی اساس است.

 حضرت آیت الله تبریزی: ادعای مزبور اساسی ندارد و ترویج مثل این امور که اساس صحیحی ندارد جایز نیست.

نوشتن پایان نامه توسط دیگری:

سوال: برخی افراد برای نوشتن پایان نامه های درسی مبلغی را به دیگران پرداخته و آنها برای آنان پایان نامه می نویسند، آیا شرعا چه صورت دارد؟

 حضرت آیت الله خامنه ای: جایز نیست.

 حضرت آیت الله  مکارم شیرازی: هر گاه مخالف مقررات باشد جایز نیست.

 حضرت آیت الله بهجت: تابع مشروط بودن در قرار داد است، اگر کمک در جمع آوری است و خودش مطالب را می فهمد و ازعهده دفاع آن برمی آید، مانعی ندارد.

 حضرت آیت الله سیستانی: جایز نیست.

 حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: اشکال دارد.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: اشکال ندارد.

حضرت آیت الله تبریزی: مخالفت با مقررات جایز نیست و اینکه انسان نوشته ای را که مال دیگران است به عنوان نوشته خودش معرفی کند دروغ و حرام است.

واگذاری وام به دیگری:

سوال: برخی کارمندان درادارات حق استفاده از وام دارند، آیا می توانند این حق را به دیگری فروخته و ازاین وام تسهیلات فرد دیگری استفاده کند؟

حضرت آیت الله خامنه ای: تابع مقررات قانونی اداره مربوطه است.

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی: در صورتی که مخالف مقررات اداره آنها نباشد اشکالی ندارد.

 حضرت آیت الله بهجت: خرید و فروش آن اشکال  دارد، مصالحه بر آن مانعی ندارد.

حضرت آیت الله سیستانی: اگر قانون اجازه دهد واگذاری آن اشکال ندارد.

 حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: خیر.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: اصل وام اگر مشروط به چیزی باشد ربوی و حرام است و اگر مشروط نباشد حلال است، ولی فروش آن به دیگری جایز نیست. بلی، واگذار نمودن آن به دیگری اگر خلاف مقررات اداره مربوطه نباشد اشکال ندارد.

حضرت آیت الله تبریزی: می توانند در ازاء گرفتن مالی آن را به دیگری واگذار کنند.

فعالیتهای اقتصادی قمار گونه:

سوال: برخی شرکتها و موسسات اقدام به فعالیت اقتصادی نموده اند به این صورت که برگه هایی را توزیع و افراد آن را خریداری و چند نفر را معرفی می کنند و آنان نیز چند نفر را معرفی می کنند و به صورت تصاعدی به ثروت و اندوخته افراد ما قبل که این افراد را معرفی کردند افزوده می شود، آیا شرعا چنین فعالیتهایی چه صورت دارد و آیا در آمد از این راه حلال است؟

حضرت آیت الله خامنه ای: فعالیت مذکور صورت شرعی ندارد و اکل مال به باطل است و جایز نیست.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: فعالیت مرموز اقتصادی شرکت مذکور و سایر شرکتهای مشابه داخلی و خارجی مشروع نمی باشد و شبیه نوعی قمار ولاتار می باشد و شایسته شما عزیزان نیست، که آلوده آن شوید و کسانی که آلوده آن شده اند و سودی برده اند پول اولیه خود را از آن بر می دارند و بقیه را به صاحبان اصلی آن می رسانند و اگر به آنها دسترسی ندارند، به سایر مال باختگانی که دراین طرح شرکت کرده اند و متضرر شده اند می دهند واگر به آنها هم دسترسی ندارند به نیت صاحبان اصلی به فقرا صدقه می دهند.

 حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: این کار حرام است و پولی که از این راه بدست می آید حکم مجهول المالک را دارد.

 حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: در آمد از طریق مذکور را اکل مال به باطل و حرام است.

 حضرت آیت الله سیستانی: جایز نیست.

 حضرت آیت الله تبریزی: معامله مزبور جایز نیست و اگر مال که مالک محترم داشته باشد از این راه به دست آورده, باید به مالکش بر گرداند و در صورتی که مالک آن را نمی شناسد و تمکن از شناختن مالک آن را ندارد، با اذن مجتهد جامع الشرایط از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدهد.

حضرت آیت الله بهجت: شرعا اشکال دارد.

استفاده از دایره پوستی یا پلاستیکی و شیشه ای:

سوال: استفاده از دایره درمجالس جشن وعروسی چه صورت دارد؟ اخیرا دایره هایی ساخته شده  که پلاستیکی یا شیشه ای است آیا استفاده از آنها نیز مانند دایره پوستی است؟

 حضرت آیت الله خامنه ای: اگر برای نوازندگی لهوی متناسب با مجالس لهو و گناه باشد جایز نیست و تفاوتی میان اقسام آن نمی باشد.

حضرت آیت الله بهجت: جایز نیست

حضرت آیت الله سیسستانی: فرقی ندارد و زدن به کیفیت لهوی حرام است.

 حضرت آیت الله تبریزی: استعمال آلات لهو ونحو لهوی جایز نیست و لو درمجالس جشن و عروسی و فرقی نمی کند پلاستیکی یا شیشه ای یا غیرآن بوده باشد.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: استفاده از آن حرام است وفرقی بین پوستی و شیشه ای و پلاستیکی آن نیست.

 حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: اگر به نحو مطرب نواخته شود حرام است، فرقی نمی کند.

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی: کلیه  صداها و آهنگهایی که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غیر آن حلال است و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود.


نویسنده مطلب: مریم گودرزی


تاریخ ارسال مطلب: ۰:۲۷ - ۱۳۹۶/۷/۲۷
ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر مربوطه در وب منتشر خواهند شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهند شد.


مهمترین مطالب
مهمترین مطالب گروه