چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸
کد مطلب: ۳۲۹۵

یقین به موت برای دفن میت
احکام و مسائل شرعی

یقین به موت برای دفن میت

::> ولایت آنلاین، گروه احکام <::
سوال: در مواردی مشاهده شده علی رغم صدور اجازه تدفین میت توسط پزشک، مرده زنده شده است، تکلیف در موارد مشکوک مانند سکته و امثال آن چیست و تا چه مقدار برای دفن میت صبرلازم است؟

بسم الله الرّحمن الرّحیم

یقین به موت برای دفن میت:

سوال: در مواردی مشاهده شده علی رغم صدوراجازه تدفین میت توسط پزشک، مرده زنده شده است، تکلیف در موارد مشکوک مانند سکته و امثال آن چیست و تا چه مقدار برای دفن میت صبرلازم است؟

حضرت آیت الله بهجت: تا زمان اطمینان و یقین به موت ولو از طریق نظر خبره, صبر شود.

 حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: قبل از یقین به فوت دفن جایز نیست.

 حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: دز صورت شک باید آنقدر صبر کنند تا به فوت وی یقین کنند.

 حضرت ایت الله سیستانی: باید تا حصول اطمینان منتظر بمانند.

حضرت ایت الله مکارم شیرازی: مقداری که یقین به مرگ حاصل شود.

حضرت ایت الله تبریزی: تا یقین نکرده اند مرده، دفن آن جایز نیست.

ترویج افکار بابک خرم دین:

سوال: با عنایت به اینکه در منطقه آذربایجان شرقی در ارتباط با بابک خرم دین و افکار وی شبهاتی ایجاد شده، خواهشمند است نظر مبارک را درارتباط با وی مرقوم فرمایید. ضمنا صرف بیت المال در راستای اشاعه نام و یاد او چه حکمی دارد؟

حضرت آیت الله خامنه ای: ترویج هر تفکر و مسلک و مرامی که منافی با اسلام است، جایز نیست.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: شبهه ای در کفر و الحاد بابک خرم دین نیست، ترویج افکار و دفاع از مواضع او ترویج باطل و معارضه با اسلام و برای تضعیف هویت اسلامی جامعه است و صرف بیت المال و مال شخصی در جهت اشاعه نام و یاد او همه حرام است، باید مسئولین امور جدّاً از این گرایش ها جلوگیری نماند.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: با توجه با انحرافات فراوان فرد مذکور این کار جایز نمی باشد، فرد مذکور شخص منحرفی بوده و هر گونه فعالیتی پیرامون بزرگداشت او حرام است.

حضرت آیت الله بهجت: جایز نیست.

 حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: جایز نیست.

 حضرت آیت الله تبریزی: ترویج افکار باطل موجب گمراهی مردم و جنایت به مردم خصوصا جوانها حساب می شود, مسولین باید ازاین کار ممانعت کنند ولو با اینکه افرادی را قرار دهند که باطل بودن آن افکار را برای مردم بیان کنند تا به اشتباه نیفتند.

سقط جنین به خاطر جان مادر:

سوال: اگر به خاطر جنین مادر در خطر باشد سقط آن جایز است یا خیر؟

حضرت آیت الله خامنه ای: اگر تهدید جان مادر بر اثر استمرار حاملگی مستند به نظر پزشک متخصص و مورد اطمینان باشد، در این صورت سقط جنین قبلا از ولوج روح مانعی ندارد، ولی بعد از دمیدن روح جایز نیست، حتی اگر ادامه حاملگی برای حیات مادر خطر ناک باشد، مگر استمرار بارداری، حیات مادر و جنین هر دو را تهدید کند و نجات زندگی طفل به هیج وجه ممکن نباشد، ولی نجات زندگی مادر به تنهایی با سقط جنین امکان داشته باشد.

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: در فرض مزبور، بلی.

 حضرت آیت الله سیستانی: اگر جان نداشته باشد جایز است و بر کسی که مباشرت اسقاط کند دیه لازم است و اگر جان داشته باشد به هیچ وجه جایز نیست.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: در فرض سوال اگر روح در جنین دمیده باشد سقط آن جایز نیست و اگر روح ندمیده باشد جواز سقط حمل، محل اشکال است.

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی: در صورتی که یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمی برای مادر داشته باشد، در مراحل اولیه جایز است.

 حضرت آیت الله بهجت: بلی، با تشخیص خبره و احتیاطا خبره متعدد باشد.

 حضرت آیت الله تبریزی: قبل از ولوج روح در فرض سوال جایز است.

استفاده از حسینیه ها برای ورزش و امور فرهنگی:

سوال: آیا استفاده ازحسینیه ها که در طول سال فقط در ایام خاصی برنامه دارند، جهت ورزش و کار فرهنگی برای جذب جوانان چه صورت دارد؟

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: باید در همان جهت وقف استفاده شود و کارهای فرهنگی مناسب با این جهت اشکال ندارد.

 حضرت آیت الله بهجت: اگر مزاحم جهت وقف نباشد و فرهنگی باشد و جلوی احتمال مفسده هم گرفته شود مانعی ندارد.

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی: جایز نیست، باید مکان مناسب دیگری برای این کارها در نظر گرفته شود. ولی تشکیل کلاسهای درس قرآن وعقاید و مانند آن در آنجا اشکال ندارد.

 حضرت آیت الله تبریزی: استفاده از حسینیه در اموری که با شئون حسینیه مناسبت ندارد، مثل ورزش جایز نیست و برقرار کردن کلاس قرآن و احکام و معارف دینی در حسینیه در اوقاتی که مزاحمت با حسینیه ندارد مانعی ندارد.

 حضرت آیت الله سیستانی: تبدیل حسینیه به محل دیگر جایز نیست.

اجازه دادن برای کسب حرام:

سوال: اجاره دادن منزل یا مغازه به کسی که یقین داریم کسب و کار حرام دارد چه صورت داد؟ و دریافت اجاره از وی چگونه است؟

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: این اجاره جایز نیست و مال الاجاره حرام است.

 حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: مال الاجاره ای  را که می گیرد اگر از مال حرام باشد حلال نیست.

 حضرت آیت الله بهجت : اگر مبلغی دریافتی را یقین ندارد که از عین مال حرام است اشکال ندارد.

 حضرت آیت الله تبریزی: چنانچه برای خصوص کار حرام اجاره دهد، اجاره مزبور صحیح نیست، بلکه مطلقا اجاره دادن به کسی که در مورد اجاره، کسب حرام دارد ترک شود.

استفاده از آب بدون جواز:

سوال: برخی از خانه ها کنتور آب را ندارند و بدون جواز از آب استفاده می کنند، آیا حکم نماز و عبادت و وضو و غسل آنها چیست؟

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: اشکال دارد، مگر اینکه قصد پرداخت آب بها را داشته باشد.

 حضرت آیت الله بهجت: جایز نیست و ضامن آب مصرفی هستند.

 حضرت آیت الله سیستانس: استفاده از آب آن جایز نیست.

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی: استفاده از چنان آبی برای غسل ووضو جایز نیست.

 حضرت آیت الله تبریزی: چنانچه از روی اظطرار باشد مثل اینکه تازه خانه را ساخته و هنوز تمکن از خرید کنتور ندارد، استفاده از آب در این صورت مانعی ندارد.

شستن لباس با ماشین لباسشویی:

سوال: برخی ماشین های لباسشوئی دارای خشک کن می باشند و پس از آن که چند بار لباس را شست، آن را خشک می کند، آیا لباس با آنها پاک می شود؟

حضرت آیت الله خامنه ای: اگر در حال آبکشی متصل به آب شیر و یا شیلنگ باشد و به تمام لباس هم آب پاک برسد، در صورت همراه نبودن عین نجاست پاک خواهد بود و چنانچه در آن حال اتصال قطع شود و 3 بار آب کشی با فرض فراگیری آب پاک به لباس و جاهای نجس صورت گیرد و عین نجس هم در آن نباشد پاک می شود.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: آری پاک می شود.

 حضرت آیت الله بهجت: در آن موارد باید احتیاط کند.

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: بلی.

حضرت آیت الله سیستانی:  پاک می شود.

 حضرت آیت الله تبریزی: چنانچه عین نجاست در آن نباشد و لباس هم به چیزی نجس شده که در تطهیر آن یکبار شستن کفایت می کند، باشستن آن لباس در ماشین لباسشوئی پاک می شود. اما اگر لباس متنجس به بول باشد که در تطهیر آن دوبار شستن لازم است  چنانچه، لباس را در ماشین لباسشوئی شسته اند، احتیاط این است که یکبار آن را در بیرون هم آب بکشند.

مصرف وام در غیر موردش:

سوال: اگر کسی از بانک وام گرفت و در موردی که برای آن وام گرفته شده صرف نکرد و از آن کسب در آمدی شد، تصرف در آن چگونه است و اگر اشکال دارد، تکلیف وام گیرنده در رابطه با سود بدست آمده در حال حاضر چیست؟

حضرت آیت الله خامنه ای: ملاک در این گونه امور قوانین و مقررات مربوطه است و باید طبق آن عمل شود.

 حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: مشکل است و تمام سود حاصله  برای وام دهنده است و باید او را راضی کند.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: اشکال دارد و باید با بانک به توافق جدید بدون ربا برسند.

حضرت آیت الله بهجت: تصرفات معاملی در آن وضعا جایز است، چون معاملات به ذمه انجام می شود.

حضرت آیت الله سیستانی: تصرف در آن جایز است و سود را مالک است.

حضرت آیت الله تبریزی: در فرض مزبور مالی را که به دست آورده ملک خودش است.

وجوب قضای نماز والدین بر پسر بزرگتر:

سوال: آیا قضای نماز مادر نیز بر عهده پسر بزرگتر واجب است؟ و اگر پسر بزرگتر فوت نموده و به پسر بعد از او واجب می شود یا نه؟

حضرت آیت الله خامنه ای: بلی، بر پسر بزرگتر واجب است و پس از فوت پسر بزرگ که بعد از مادر فوت نموده بر بقیه واجب نیست.

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: بلی، بنابر احتیاط واجب لازم است، خیر، این نمازها بر پسر بعدی واجب نمی شود.

 حضرت آیت الله بهجت: بر پسر بزرگ قضای مادر مثل پدر واجب است علی الاحوط و برای نوه واجب نیست.

حضرت آیت الله تبریزی: قضای نماز و روزه مادر بر پسر بزرگتر واجب نیست هر چند اولی این است که اگر بر عهده مادر نماز قضایی باشد فرزندان آن را ادا کنند.

 آیت الله سیستانی: واجب نیست.

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی: الف: آری با شرایطی که در رساله نوشته ایم واجب است.ب: اگر در حال حیاط پدر فوت کند بر بزرگترین پسر در زمان فوت پدر و مادر واجب است.

معامله خانه های غیر مقاوم:

سوال: بعضی افراد برای دستیابی به پول بیشتر خانه های چند طبقه بدون رعایت اصول ایمنی و مهندسی می سازند که موقع بروز حوادث مانند زلزله قطعا مقاومت ندارد، و با قیمتهای کلان می فروشند، آیا معامله آنان صحیح و در آمد آنها حلال است؟

حضرت آیت الله خامنه ای: معامله صحیح است و در آمد حلال است، ولی با فرض ثبوت غبن و یا عیب، مشتری حق دارد معامله را به هم بزند.

 حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: بلی، ولی مشتریان خیار فسخ دارند.

 حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: اگر خریدار با علم به چگونگی ساختمان اقدام به خرید می نماید کسی ضامن نیست، و در صورت جهل و غبن در معمله می تواند معامله را فسخ کند.

حضرت آیت الله تبریزی: خود مسئولین باید از این امر ممانعت کنند.

 حضرت آیت الله بهجت: اگر خریدار مطلع بر عیب است معامله صحیح است.

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی: باید عیب ساختمان خود را قبل از معامله بگویند.

حضرت آیت الله سیستانی: معامله صحیح است ولی اگر عرفا عیب شمرده شود، مشتری خیار فسخ دارد.

مورد استخاره:

سوال: آیا استخاره در چه مواردی است و آیا عمل مطابق آن واجب است؟

حضرت آیت الله فاضا لنکرانی : در مواردی که انسان برای انجام دادن یا انجام ندان کاری مردد باشد و خیر و صلاح خویش را نداند،  خیر، عمل بر طبق آن واجب نیست.

حضرت آیت الله سیستانی: جای استخاره مواقع تحیر است که انسان راهی برای تشخیس مصلحت نداشته باشد و عمل به آن واجب نیست.

حضرت آیت الله تبریزی: استخاره با قرآن کریم در موارد تحیر از باب مشورت با خداند متعال مجرب است و بر طبق آنچه از استخاره بدست آمده عمل می شود. اگر در موردی شخص بخاطر جهتی خواست بر خلاف استخاره عمل کند قبل از اقدام صدقه بدهد.

حضرت آیت الله بهجت: استخاره بعد از تحقیق و مشورت و تحیر است و عمل بر طبق آن هم واجب نیست.

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی: استخاره در مواردی است که انسان با تفکر و مشورت به نتیجه ای نمی رسد که در این موارد استخاره می کند و عمل بر طبق آن واجب نیست  ولی بی جهت مخالفت نکند.

استخاره با قرآن یا تسبیح:

سوال: آیا استخاره با قرآن و تسبیح وجه شرعی دارد؟ و در چه مواردی باید استخاره کرد؟

حضرت آیت الله خامنه ای: استخاره مخصوص به موارد تحیر و تردید است که  راهی برای تعیین مورد صلاح نیست و گرنه در مواردی که طریق عقلایی برای تشخیص مصلحت وجود دارد، مورد استخاره نیست، و استخاره با قرآن و تسبیح مانعی ندارد.

 حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: به نحوی که مرحوم محدث قمی در حاشیه مفاتیح الجنان نقل فرموده اند، اشکال ندارد.

 حضرت آیت الله تبریزی:  استخاره با قرآن مجید در موارد تحیر شخص از باب مشورت با خداوند متعال خوب است.

حضرت آیت الله بهجت: بعد از مشورت با اهلش مانعی ندارد.

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی: هر دو نوع استخاره مشروع است, شرح آن را در کتاب قواعد الفقهیه در بحث قرعه نوشته ایم.

 حضرت آیت الله سیستانی: استخاره نوعی دعا است و جای آن مورد تحیر و راه نیافتن برای ترجیح فعل یا ترک است.

وارد آوردن خسارت به اموال عمومی:

سوال؟ برخی افراد در اتوبوسهای عمومی یا تلفنهای عمومی خساراتی را وارد آورده، و صندلی ها را پاره کرده یا شیشه ها را می شکنند، آیا این افراد ضامن هستند و به چه کسی باید بپردازند؟

حضرت آیت الله خامنه ای: ضمان ثابت است و باید خساران را به شرکت مربوطه بپردازند.

 حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: بلی ضامن هستند و باید خسارات را به شرکت مزبور بپرازند.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: بلی ضامنند و باید به موسسه ای که به آن تعلق دارد بپردازند.

 حضرت آیت الله تبریزی: عمل مزبور جایز نیست و چنانچه به حسب مقررات او را ملزم به دادن مالی بنمایند، باید آنرا بپردازند.

حضرت آیت الله بهجت: بله ضامن اند و به حساب خاص آن موسسه واریز نمایند.

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی: آری ضامن هستند و باید به ادارات و سازمانهای مربوطه بپردازند.

حضرت آیت الله سیستانی: ضامن اند و باید به شرکت یا اداره مربوطه بپردازند.


نویسنده مطلب: مریم گودرزی


تاریخ ارسال مطلب: ۰:۱۵ - ۱۳۹۶/۷/۲۵
ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر مربوطه در وب منتشر خواهند شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهند شد.


مهمترین مطالب
مهمترین مطالب گروه