پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
کد مطلب: ۳۲۲۳

کوتاهی کردن برخی همسران در پرداخت نفقه
احکام جدید (جلد ۴)

کوتاهی کردن برخی همسران در پرداخت نفقه

::> ولایت آنلاین، گروه احکام<::
برخی دخالتهای بیجای والدین در زندگی فرزندان موجب طلاق و جدایی آنها می شود از نظر شرعی اینگونه دخالتها چگونه است؟

بسم الله الرّحمن الرّحیم

1- سوال: برخی افراد ادعای کشف وشهود می کنند، مثلا می گویند مشغول ذکربودم که دو نفر ازدرون من بیرون دویدند و یکی دیگری را بر زمین زد و سپس آن دو به درون من بازگشتند. یا امثال این حکایات وچاپ ونشرانها افراد را به دور خود جمع می کنند آیا تکلیف مومنین در برخورد با اینگونه افراد ناشناخته مدعی عرفان و کشف و شهود چیست؟ و آیا اینگونه اظهارات پذیرفتنی است؟

حضرت آیت الله خامنه ای: صرفا ادعا اعتباری ندارد.

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: اینها کذب است و باید با این افراد برخورد شود.

حضرت آیت الله صافی گاپایگانی: مؤمنین باید به اشخاصی که اطراف آن افراد جمع می شوند تذکردهند که بدون دلیل چیزی را باورنکنند.

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی: لازم است با زبان خوش امربه معروف و نهی از منکرکرد.

حضرت آیت الله سیستانی: دراین موارد افراد دروغگو زیاد هستند و لذا باید شدیدا احتیاط کرد.

حضرت آیت الله بهجت: این حرفها اعتباری ندارد، ازاحتیاط کردن کسی پشیمان نمی شود.

حضرت آیت الله تبریزی: این امور برای دیگران حجت نیست و چنانچه فردی الطاف الهی شامل او شد، سعی در کتمان آن میکند.

2- دخالتهای بیجای والدین

سوال: برخی دخالتهای بیجای والدین در زندگی فرزندان موجب طلاق و جدایی آنها می شود از نظر شرعی اینگونه دخالتها چگونه است؟

حضرت آیت الله لنکرانی: جایزنیست.

حضرت ایت الله گلپایگانی: باید خصوص مورد دخالت سوال شود تا جواب مناسب داده شود.

حضرت آیت الله مکارم: دخالتهایی که منتهی به جدایی فرزندان از همسرانشان گردد حرام است.

حضرت آیت الله سیستانی: جایز نیست.

حضرت آیت الله تبریزی: پدر ومادردرارشاد و راهنمایی و حسن معاشرت فرزندان وعیالات و همسران انان دخالت کنند نه در جهات فساد آورو مخرب که راه شیطان است.

حضرت آیت الله بهجت: جایز نیست اگر زمینه ساز حرام است.

3- پرداخت خمس و کفاره فرزند به والدین

امام صادق(علیه السلام) فرمودند:

کسی که می خواهد خداوند بر او سکرات مرگ را آسان کند صله رحم نموده و به پدر ومادر ش نیکی کند. اگر چنین باشد خداوند به او سکرات مرگ را آسان نموده و در زندگی فقیر نخواهد شد.

سوال: در صورت استحقاق والدین آیا فرزند پسر یا دختر می تواند فطریه یا خمس وکفاره خود را به آنها بدهد؟

حضرت آیت الله خامنه ای: درمواردی که انفاق بر آنها واجب است نمی توانند پرداخت نمایند.

 حضرت آیت الله بهجت:  خیر، نمی توانند.

حضرت آیت الله مکارم: چون والدین واجب النفقه او هستند نمی توانند از آن موارد استفاده کند.

 حضرت آیت الله تبریزی:  پدر و مادر واجب النفقه هستند ووجوه مذکور را باید به غیر آنان پرداخت نمود.

حضرت آیت الله لنکرانی: خیر.

حضرت آیت الله سیستانی: به احتیاط واجب ندهند.

 حضرت آیت الله گلپایگانی: مجازنیست و فرزند بریءالذمه نمی شود.

5- لزوم اذن پدردرازدواج دختر باکره

سوال: درکتابی جهت اثبات عدم ولایت پدر بر با کره رشیده به روایتی ازامام باقر (علیه السلام) اشاره شده، آیا سند ودلالت این روایت جهت عدم دخالت اذن پدر تام است؟ و آیا طرح اینگونه روایات درافکارعمومی با توجه به شرایط زمانی صحیح می باشد؟

حضرت آیت الله خامنه ای: بنا براحتیاط واجب اذن پدردرازدواج دختر باکره شرط است و دلیل آن موکول است به منابعی  که دراختیار فقهای عظام قرار دارد.

حضرت آیت الله لنکرانی: دختری که به حد بلوغ رسیده است چنانچه باکره باشد، بنابراحتیاط واجب باید از پدرخود اجازه بگیرد.(مسئله2523)

حضرت آیت الله گلپایگانی: دراثبات حکم شرعی باید همه روایات مربوطه ملاحضه شوند واحاطه به مدارک احکام لازم است و ملاحضه روایات مذکور کافی نیست.

حضرت آیت الله مکارم: از مجموع روایاتی که در این زمینه وارد شده که روایات مذکور یکی از آنهاست استفاده می شود که ازدواج با دختره باکره بدون جلب رضایت پدراشکال دارد.

حضرت آیت الله سیستانی: در نظر حضرت آیت الله اذن پدر و جد پدری لازم است.

حضرت آیت الله بهجت: چنین روایتی از نظر سند و مدرک درست نمی باشد

6- کوتاهی کردن برخی همسران در پرداخت نفقه

سوال؟ برخی شوهران در پرداخت نفقه به همسرانشان کوتاهی می کنند به گونه ای که خانواده هایشان به مشقت می افتند. آیا زن می تواند بدون اطلاع شوهرازاموال او استفاده کند؟

حضرت آیت الله خامنه ای: می تواند با مراجعه به محاکم قضایی درخواست کند تا زوج را در پرداخت نفقه به وجه کامل مجبورسازند.

 حضرت آیت الله بهجت: تقاص فقط برای همسرجایز است وآن هم درحد نفقه واجب، پس بهتراست یک رضایت شفاهی قبلا بگیرند که هروقت نیازداشتم ودسترسی نبود ازمال شوهراستفاده شود.

حضرت آیت الله تبریزی: چنانچه شوهرازنفقه زنش امتناع کند، زن میتواند با مراجعه به حاکم شرع واجازه او تقاص کند.

حضرت آیت الله لنکرانی:به مقداری که نفقه واجی است اگر شوهرندهد مانعی ندارد.

حضرت آیت الله گلپایگانی: استفاده ازاموال زوج بدون رضایت واطلاعش جایز نیست. و در صورت عدم انفاق زوج، زوجه باید به حاکم شرع جامع الشرایط مراجعه نماید.

حضرت آیت الله مکارم: در صورتی که منشاء نزاع و فسادی نشود اشکالی ندارد.

 حضرت آیت الله سیستانی: اگر نفقه واجبه را نمی دهند می توانند به مقدار واجب از اموال او بردارند.

لزوم اطاعت زن از شوهر

سوال: برخی شوهرها بسیار سختگیرهستند حتی ازدیدار والدین، دیدار فامیل و صله ارحام یا شرکت در مجالس ختم آنان ممانعت می کنند. آیا ازشوهردراین موارد نیز واجب است یا زن می تواند به اندازه ضرورت برای انجام وظایف دینی و اخلاقی به وظیفه  خود عمل کند؟

حضرت آیت الله خامنه ای: خروج از منزل برای غیر مورد صله رحم و همچنین برای مورد صله رحم در صورتی که امکان انجام آن از طریق دیگر باشد بدون اذن شوهر جایز نیست.

حضرت آیت الله سیستانی:  اگرصله رحم به مقدار واجب متوقف بر بیرون رفتن باشد شوهر حق منع ندارد ولی معمولا با تلفن و مانند آن می توان ارتباط بر قرار کرد و این کافی است.

حضرت آیت الله لنکرانی: زن اگر بخواهد ازمنزل خارج شود باید با اجازه شوهرباشد و این اموراگرمستلزم خروج از منزل باشد بدون اجازه شوهر جایز نیست. ولی اگر مستلزم خروج از منزل نباشد مثل تماس تلفنی، زن می تواند بدون اطلاع شوهرانجام دهد به شرطی که منافات با حق استمتاع زوج نداشته باشد.

حضرت آیت الله گلپایگانی: درمثل موارد مذکوره درسوال هم باید اجازه بگیرد ولی سزاوار است بین زن و شوهر تفاهم عالی تر باشد که دراین قبیل امور نظرهردوهماهنگ و طبق خیر ومصلحت طرفین باشد.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: زن می تواند به اندازه ضرورت جهت انجام وظایف دینی از جمله صله رحم از خانه خارج شود و اجازه شوهر شرط نیست.

حضرت آیت الله بهجت: بله، اطاعت از او واجب است درخارج نشدن از منزل، مگر وجوب عینی شرعی باشد.

حضرت آیت الله تبریزی: خارج شدن زن ازمنزل شوهرحتی اگرمنافی شوهر نباشد باید به اذن شوهر باشد و بدون اذن آن جایز نیست مگر در موارد ضرورت مثل اینکه تعلم احکام شرعی موقوف به رفتن به مسجد باشد یا تهیه ضروریات زندگی و خریدن مایحتاج.

لزوم الزام همسر به حجاب اسلامی

سوال: اگرمردی همسرش را به حجاب اسلامی ملزم نکند آیا فاسق محسوب می شود؟

حضرت آیت الله خامنه ای: فی نفسه موجب فسق نیست.

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: طبق شرایط و مراحل امر به معروف و نهی از منکرعمل کند.

 حضرت آیت الله گلپایگانی: اگردراین خصوص بی تفاوت باشد فاسق است.

حضرت آیت الله مکارم: واجب است امر به معروف و نهی از منکر را در این ضمینه عمل کند.

حضرت آیت الله تبریزی: وظیفه هرشخصی است که اهل وعیال خود را از گناهان بازدارد و بدون احرازعدم عذر با احتمال صحت نمی توان کسی را فاسق دانست.

حضرت آیت الله سیستانی : صرف عدم الزوم موجب فسق نیست.

حضرت آیت الله بهجت: اگر درحجاب نداشتن او شریک باشد مثل اینکه به او اجازه خروج از منزل را بدهد، بله فاسق می شود.


نویسنده مطلب: مریم گودرزی


تاریخ ارسال مطلب: ۲۳:۵۰ - ۱۳۹۶/۷/۲۵
ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر مربوطه در وب منتشر خواهند شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهند شد.


مهمترین مطالب
مهمترین مطالب گروه