یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
کد مطلب: ۱۱۴۲

گردنه صراط
برگرفته از کتاب "ده گردنه قیامت"

گردنه صراط

::> ولایت آنلاین، گروه عقاید <::
یکی از گردنه های سخت قیامت، پل صراط و عبور از آن است، صراط یعنی پلی که بر روی دوزخ کشیده شده و همگان باید از آن بگذرند.

گردنه صراط و مرصاد:

یکی از گردنه های سخت قیامت، پل صراط و عبور از آن است، صراط یعنی پلی که بر روی دوزخ کشیده شده و همگان باید از آن بگذرند.

صراط در لغت به معنی راه است و در اصطلاح ما راهی است بر فراز دوزخ به سوی بهشت.

پیامبر اکرم(ص) فرمود:

بر روی جهنم پلی قرار دارد که از مو باریک تر، و از شمشیر تیزتر است. 1

مسأله صراط از اعتقادات مهم اسلامی، و از شاخه های شاخص مسأله معاد است، و همواره مورد توجه پیامبر(ص) و امامان(ع) بوده است. تا آنجا که دستور داده اند در تلقین میت جمله «وَ الصِّراطُ حَقٌّ؛ صراط حق است» در کنار گواهی به یکتایی خدا و رسالت محمد(ص) و امامت امامان(ع) ذکر شود.

امام صادق(ع) فرمود:

«کسی که صراط، میزان، حشر و نشر قیامت و حساب رسی قیامت را قبول کند، به حق مؤمن است و از شیعیان ما اهل بیت(ع) می باشد.»

صراط از دیدگاه قرآن:

واژه صراط بیش از چهل بار در قرآن، و غالباً با کلمه مستقیم توصیف شده است:

مانند: «اِهدِنَا الصِّراطَ المُستَقیم؛ خدایا ما را به راه راست هدایت فرما.» 2

صراط مستقیم در قرآن همان دین اسلام به طور کامل همراه با ولایت امیرمؤمنان علی(ع) و امامان معصوم از ذریّه او است، و گاهی هم منظور از صراط، صراط شیطان، و راه گمراهی است، بنابراین صراط بر دوگونه است، صراط مستقیم و صراط غیرمستقیم و گمراهگر، برهمین اساس امام صادق(ع) فرمود:

«صراط بر دو گونه است، صراط در دنیا و صراط در آخرت، اما صراط در دنیا عبارت است از امامی که اطاعت او واجب است، کسی که او را بشناسد و از او پیروی کند، از صراط آخرت که پلی بر روی دوزخ کشیده شده، بگذرد، و کسی که امام را نشناسد و از او پیروی نکند، پای او بر روی پل صراط آخرت بلغزد، و از آنجا به دوزخ واژگون شود.» 3

پاسخ به چند سؤال:

چگونگی عبور از پل صراط:

می پرسند: مردم از روی پل صراط چگونه عبور می کنند؟

پاسخ: عبور مردم بستگی به ایمان و اعمالشان دارد، بعضی در آغاز یا وسط یا قسمت آخر همان پل به دوزخ سقوط می کنند، بعضی مانند برق جهنده، در یک لحظه از آن می گذرند، و بعضی مانند دویدن اسب و بعضی همچون پیاده و .... و نظر به این که راه، طولانی است، طبعاً بعضی ماه ها و سال ها به راه خود بر روی پل ادامه خواهند داد، که خود عذابی مضاعف است.

ابن مسعود از رسول خدا(ص) نقل کرده که فرمود:

همه مردم وارد آتش دوزخ(پل صراط که بر روی آتش دوزخ قرار گرفته) می شوند، سپس به مناسبت اعمالشان از آن بیرون می آیند(و از پل می گذرند) پیشاهنگان آنها مانند درخشش برق عبور می کنند، سپس بعضی کمتر از سرعت آن همچون سرعت حرکت تند باد می گذرند، بعضی همچون دویدن شدید اسب، و بعضی همانند سوار معمولی، و بعضی همچون پیاده ای که تند می رود، و بعضی همچون کسی که معمولی راه می رود. 4

طولانی بودن پل صراط:

می پرسند: طول پل صراط چه اندازه است؟

پاسخ: با توجه به اینکه این پل بر روی جهنم از ابتدای آن کشیده شده، و انتهای آن به بهشت می رسد، و با توجه به وسعت جهنم، می توان حدس زد که پل صراط، بسیار طولانی است.

رسول اکرم(ص) فرمود:

«برفراز پل صراط گردنه بسیار سخت و صعب العبور است که طول آن مسیر سه هزار سال است که مسیر یک هزار سال آن جهت نشیب آن است، و مسیر یک هزار سال، جهت فراز و صعود آن است، و مسیر یک هزار سال آن، بیابانی پر از خار و خاشاک و حشرات گزنده می باشد، من نخستین کسی هستم که از این گردنه می گذرم، علی(ع) دومین نفر است که از آن می گذرد، همه مردم جز محمد(ص) و آلش به سختی از آن عبور می کنند.» 5

منظور از باریک و تیز بودن پل صراط:

پل صراط باریک تر و تیزتر از شمشیر است، می پرسند: «منظور از این سخن چیست؟»

پاسخ: این جمله کنایه از شدت دشواری عبور از روی آن است که برای کافران و مجرمان، بسیار لغزنده و هولناک می باشد.

1- یعنی این پل خطا نمی کند باریک بین و قاطع است، با نظر دقیق و حساب شده و بدون سهل انگاری و چشم پوشی، هر کس را مطابق ایمان و اعمالش، حرکت می دهد.

2- این پل، آیینه و نمادی از ایمان و اعمال انسان در دنیا است، و عبور از آن، مو به مو با تیزبینی دقیق و خطاناپذیر، با ایمان و اعمال دنیای هر کسی تطبیق و هماهنگ شده، و با عدالت کامل و آگاهانه، موجب عبور یا سقوط یا کند روی و تند روی اشخاص می گردد. و گذر از آن بسیار مهم است.

3- برای کافران و مجرمان، باریک تر از مو و تیزتر از شمشیر است، ولی برای مؤمنان و صالحان، جاده وسیع و دل نوازی است، زیرا برای دسته اول راه دوزخ و برای دسته دوم راه بهشت می باشد.

4- خط مستقیم خط باریک و راست است، ولی خط غیر مستقیم خطوط انحرافی و کج راهه های گوناگون است، پل صراط تجسم عینی خط مستقیم و خطوط انحرافی دنیا است.

اختلاف عبور انسانها بر پل صراط برای چیست؟

می پرسند: با این که پل صراط، یک پل است، چرا گذر از آن برای انسانها، گوناگون است؟

پاسخ: پل صراط بخشی از معاد، و بخشی از نتیجه اعمال از پاداش و کیفر است.

امام صادق(ع) فرمود:

«صراط بر دو گونه است: 1- صراط دنیا، 2- صراط آخرت، صراط دنیا همان امامی است که اطاعت از او واجب است، کسی که او را شناخت و در مسیر هدایت او گام برداشت، از پل صراط عبور خواهد کرد.» 6

بازداشتهای پل صراط چیست؟

می پرسند: مواقف و بازداشتگاه هایی در مسیر پل صراط قرار دارد، اینها برای چیست؟

پاسخ: قیامت دارای پنجاه موقف(بازداشتگاه حسابرسی یا ستاد بازرسی) است، که توقف در هر موقفی مانند اندازه یک هزار سال است.

امام صادق(ع) فرمود:

در قیامت پنجاه ایستگاه بازرسی قرار دارد، که هر ایستگاهی به اندازه یک هزار سال از سال هایی است که شما می شمرید.

دو امتیاز امام علی(ع) در رابطه با پل صراط:

رسول اکرم(ص) در ضمن گفتاری خطاب به امام علی(ع) فرمود:

تو ای علی! نخستین شخصی هستی که همراه من از پل صراط عبور می کنی، و پروردگارم به عزت خود سوگند یاد نموده که هیچ کس را از گردنه پل صراط عبور ندهد، مگر آن کس را که دارای مجوز و برات ولایت تو، و ولایت امامان از فرزندان تو را داشته باشد. 7

بهشتیان چرا از روی جهنم می گذرند؟

با توجه به آیه 71 سوره مریم همه انسانها حتی پیامبران و اولیاء خدا، در قیامت وارد دوزخ(یعنی وارد پل صراط که روی دوزخ کشیده شده) می گردند.

می پرسند: علت ورود دوزخیان روشن است، ولی بهشتیان چرا وارد آن می شوند؟

پاسخ: در حقیقت فلسفه این کار، مشاهده دوزخ و عذاب های آن است، و همین باعث می شود که بهشتیان با مقایسه نعمتهای بهشت با عذاب های دوزخ، حداکثر لذت را ببرند، چرا که قدر عاقبت را آن کسی می داند که گرفتار مصیبت شده باشد، چنان که گفته اند:

هر چیزی را با توجه به ضد آن می توان بیشتر و بهتر شناخت.

با توجه به اینکه آن چنان سریع از پل می گذرند که آتش دوزخ کمترین اثری به آنها نمی رساند. از سوی دیگر آه و حسرت دوزخیان بیشتر می شود و با افسوس می گویند: اگر ما نیز در دنیا مانند این بهشتیان رفتار می کردیم، این گونه مانند آنها سرافراز و شادان به سوی بهشت می رفتیم، و همین حسرت برای آنها بزرگ ترین شکنجه روحی خواهد بود.


پی نوشتها:

1- کنزالعمال، حدیث 39036

2- حمد، آیه 7

3- معانی الاخبار شیخ صدوق، ص 13؛ بحار، ج 8، ص 66

4- تفسیر مجمع البیان، ج 6، ص 525 و 526

5- بحار، ج 8، ص66

6- معانی الاخبار، شیخ صدوق، ص 28

7- عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 304


منبع: کتاب "ده گردنه قیامت"، نوشته محمد محمدی اشتهاردی

نویسنده: سمیه اکبری


تاریخ ارسال مطلب: ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۵/۴/۲۳
ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر مربوطه در وب منتشر خواهند شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهند شد.


مهمترین مطالب
مهمترین مطالب گروه
پربیننده ترین
پربحث ترین